TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

cistenie studnicky 005Súčasťou príprav na Svätoannenskú púť na horu Kyčera, kde sa každoročne pri kaplnke sv. Anny koná svätá omša ako vyvrcholenie púte od kostola sv. Matúša, je i vykosenie a úprava nie len jej najbližšieho okolia.

Práce každoročne vykonávajú členovia DHZ Vysoká nad Kysucou. Tento rok im v utorok 19. júla 2022 a v stredu 20. júla 2022 podali pomocnú ruku i členovia z DHZ Horný Kelčov.

Hasiči z DHZ Horný Kelčov si zobrali za svoje očistenie stavby studničky s prameňom pri kaplnke sv. Anny. Studnička je postavená z kameňa a pred niekoľkými rokmi dobrovoľníci zrealizovali jej povrchové omietnutie. Vplyvom počasia však vrchná časť omietky začala opadávať a preto hasiči zrealizovali jej obitie a očistenie stavby až na pôvodný kameň. Priestor so sochou hasiči opätovne natreli a samotnú studničku vyčistili. V blízkej budúcnosti bude stavba studničky vykartačovaná a ošetrená stabilizačným náterom. Poďakovanie za zrealizovanie potrebných prác patrí veliteľovi Milanovi Pivkovi a všetkým ochotným členom DHZ Horný Kelčov, ktorým neostávajú ľahostajné ani veci verejné.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo