TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb IMG 20200604 174445I keď dochádza k uvoľňovaniu prijatých protiepidemiologických opatrení a náš život sa postupne vracia k tomu spred vypuknutím epidémie, postupne začíname pociťovať dôsledky nastupujúcich ekonomických dopadov a to i v zdanlivo zanedbateľných veciach.

Jednou takou je i pozastavenie možnosti využívania pracovníkov prijatých prostredníctvom dotačných schém ÚPSVaR Čadca. Obec takto prijatých pracovníkov využívala na rôzne drobné komunálne práce, avšak v dôsledku prijatých opatrení Vládou SR a alokáciou finančných prostriedkov už to aktuálne nie je možné.

V dôsledku vzniknutej situácie bolo vedenie obce nútené prijať adekvátne opatrenia a zrušiť resp. prerušiť niektoré z plánovaných prác a zamestnancov obce presunúť na výkon drobných komunálnych prác a služieb akými sú čistenie verejných priestranstiev, kosenie, vyrezávanie drevín, zber odpadu a pod. Pomocnú ruku obci podali i členovia DHZ Horný Kelčov, ktorí pod vedením svojho veliteľa a poslanca OZ Milana Pivku, zrealizovali vo štvrtok 4. júna 2020 vykosenie celého areálu bývalej základnej školy vo Vyšnom Kelčove. V čase kedy zamestnanci obce realizujú časovo náročné kosenie pohrebísk, tak svojou aktivitou pomohli skrášliť prostredie, v ktorom spoločne žijeme a zároveň i zveľadiť majetok obce. Pohonné hmoty zabezpečila obec, no a o občerstvenie hasičov sa postaral starosta obce ...

 

Foto: Milan Pivko

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo