TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb clenska schodza DHZHK2020 008Členovia DHZ Horný Kelčov zhodnotili svoju ročnú prácu na Výročnej členskej schôdzi dobrovoľného hasičského zboru Horný Kelčov, ktorá sa konala v sobotu 29. 02. 2020 v reštaurácii Požiarnik vo Vyšnom Kelčove.

Za prítomnosti vzácnych hostí a delegácií z okolitých a družobných hasičských zborov zástupca za Obec Vysoká nad Kyscuou Ing. Ladislav Kubačák, prednosta obecného úradu zastupoval starostu a členom DHZ Horný Kelčov poprial veľa úspešných akcií a súťaží, poďakoval za vzornú reprezentáciu a aktívny prístup k riešeniu úloh vyplývajúcich z plánu činnosti DHZ. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 62 členov a 30 hostí.

Pozdraviť naše rokovanie prišla delegácia DHZ Vysoká nad Kysucou vedená Jánom Mlakytom, delegácia DHZ Makov vedená Lukašom Jandom, delegácia DHZ Truzovka vedená Ing. Tomášom Gajdičiarom, delegácia DHZ Korňa vedená Ladislavom Bulejom, delegácia DHZ Púchov vedená Jozefom Rídzikom a delegácia DHZ Bytča vedená Jánom Gartnerom.

V diskusii naši hostia pozitívne hodnotili spracovanie činnosti DHZ Horný Kelčov prostredníctvom krátkeho filmu, ktorého autorom boli Bc. Ján Ďurčanský a Ladislav Ďurčanský. Členovia si vypočuli niekoľko správ o činnosti DHZ a to Správu o hospodárení DHZ, Správu Revíznej komisie, Návrh rozpočtu na rok 2020 a Plán práce na rok 2020.

Najdlhšou časťou rokovania výročnej členskej schôdze bolo odovzdávanie ocenení a vyznamenaní. Touto cestou ešte raz srdečnej gratulujeme 20 členom, ktorým boli odovzdané medaile za príkladnú prácu, medaile za zásluhy, pozdravné listy k životným jubileám a stužky za vernosť.

V závere sa všetkým za aktívnu činnosť a dobrú spoluprácu poďakoval predseda organizácie Ing. Ľubomír Pavlík a všetkých pozval na slávnostný obed, za ktorý ďakujeme obsluhe pohostinstva Požiarnik a Danielovi Lysíkovi.

 

Text: Mgr. Andrea Strížová

Foto: Anton Ďurčanský

Autori videa: Ladislav Ďurčanský a Bc. Ján Ďurčanský

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo