Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageV utorok 31. marca 2009 sa v MŠ Vysoká nad Kysucou uskutočnil Deň otvorených dverí.
Naším cieľom bolo ukázať rodičom ako pomáha predprimárne vzdelávanie dieťaťu a akými spôsobmi rozvíjame u detí perceptuálno - motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu oblasť.

V 1. triede MŠ rodičia videli ukážku pohybového cvičenia motivované "Na zvieratká" s pani učiteľkou A. Žilinčárovou. Edukačnou aktivitou z matematických predstáv pokračovala p. učiteľka E. Friščáková. Deti  formou hry určovali počet predmetov, hrali sa so sliepočkou a vajíčkami,... Aktivita bola spestrená pesničkami a básničkami. Na záver si mamičky spoločne so svojimi deťmi vyzdobili veľké veľkonočné vajíčko.
V 2. triede uskutočnila pohybovo-relaxačné cvičenie motivované "Na stavbárov", riaditeľka MŠ H. Fulierová. Edukačnú aktivitu zrealizovala p. učiteľka E. Janetková. Edukačnou hrou s geometrickými tvarmi spájala spontánnu  detskú činnosť s cieľavedomou prácou a učením. Deti počítali a riešili rôzne matematické úlohy v skupinách.  Rodičov zaujala  práca detí.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili tejto aktivity. Myslíme si, že odchádzali spokojní, plný dojmov a nových poznatkoch o svojich deťoch ale aj o práci  učiteliek našej materskej školy.

Na tomto mieste Vám prinášame niekoľko fotografií z tohto krásneho dňa ...

 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo