Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Pred plénu Obecného zastupiteľstva, ktoré sa stretlo na svojej riadnej schôdzi dňa 20. 2. 2007, bola doručená žiadosť Materskej školy vo Vysokej nad Kysucou o zakúpenie resp. poskytnutie osobného počítača, ktorý by Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou slúžil na vykonávanie potrebnej agendy. Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením č. 1/2007 žiadosť schválilo a poverilo vedenie obce neplnením stanovej úlohy.

Technické zabezpečovanie zložiek obce výpočtovou technológiou nie je len povinnosťou obce ale i osobným záujmom a predsavzatím starostu obce, ktorý dnes (6. marca 2007) slávnostne odovzdal riaditeľke Materskej školy vo Vysokej nad Kysucou osobný počítač spoločne s farebnou tlačiarňou, čím zároveň i naplnil uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou a  vyjadril i svoje  presvedčenie, že v blízkej budúcnosti sa vynasnaží pomôcť pri zavedení internetu do Materskej školy vo Vysokej nad Kysucou.

Dobrá spolupráca a takéto príjemné správy by dokázali určite vyčariť úsmev na tvári každého riaditeľa ....


Sample Image

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo