Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb Non stop 6 0481.077 účastníkov sa počas 220 čiastkových štartov zúčastnilo Cesty na Mesiac – štafetového turistického non-stop pochodu dlhého 2.200 km. Túto akciu ako prvú z pripravovanej rady kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorými Obec Vysoká nad Kysucou oslávi 400-té výročie prvej písomnej zmienky, usporiadali Obec a Klub turistiky Vysoká nad Kysucou.

Záverečný 220-ty úsek absolvovalo s Antonom Opialom celkom 20 spoluúčastníkov s ktorými si ho prešla aj redaktorka rádia Regina Banská Bystrica Sylvia Hoffmanová. Do cieľa dorazili spoločne o 14:22 hod. a  po takmer 24-och dňoch a 550:22 hod. ukončili 2.200 km dlhú trasu. Tento spoločný výkon vysočanov bude zapísaný ako nový slovenský rekord – keď ten svoj pôvodný z roku 2000 prekonali v takmer identickom čase o 200 km.

Krátko po príchode posledných účastníkov nasledovalo za prítomnosti starostu obce Mgr. Antona Varechu slávnostné ukončenie akcie súčasťou ktorého bolo aj odmeňovanie najaktívnejších účastníkov: najaktívnejšou účastníčkou, ktorá bodovala dva krát – raz za najväčší počet prejdených úsekov celkom (22) a druhý krát za najväčší počet prejdených úsekov v noci (20) bola Daniela Jantošová z Makova. Najviac úsekov v rade (po 5) prešli manželia Stanislav a Mária Barčákovci z Vysokej. Najstarším účastníkom je pán Milan Kováčik  (* 1936) z Rakovej a najmladšou účastníčkou Tamara Planetová (*13.9.2014)z Vysokej. Upomienku získala aj najpočetnejšia rodina pána Milana Matejova z Vysokej (8 rodinných príslušníkov) a najpočetnejšia 10 členná skupina s rovnakým priezviskom Matejov(-ová), ktorú zorganizovala Terézia Matejová. Najpočetnejším OT KST bol domáci Klub turistiky s 11 účastníkmi a najkreatívnejšou skupinou TES Media s.r.o. zo žiliny – „Mesační ľudia“. Neplánovane bol odmenený aj jazvečík Lesan, ktorý so svojim majiteľom pánom Jánom Janským prešiel trasu pochodu celkom 9 krát.

Aj keď bol pochod úspešný prešiel malým krízovým obdobím počas 10.-12. dňa, kedy sa zdalo, že sa nenájde dosť základných účastníkov, no napokon aj vďaka osobnej agitácii a ochote oslovených pomôcť všetko dobre dopadlo a druhá polovica pochodu už potom bola takmer bezproblémová. Na záver tohto úspešného podujatia treba poďakovať nielen tým, ktorí počas viac ako troch týždňov nepretržite riadili jeho priebeh z centra „prezentácie“ - Anton Opial, Emília Beňová, Pavol Holub, Ján Kováčik, Pavol Lučan a Anton Varecha, ale hlavne základným účastníkom a ich spoločníkom, ktorí boli ochotní nastupovať na jednotlivé úseky v každú dennú aj nočnú hodinu bez ohľadu na práve panujúce počasie.

Na záver niekoľko štatistických údajov:

Počet účastníkov celkom: 1 077

Z toho - základných 220 z nich sa 63 zúčastnilo pochodu len 1 krát - ako základní účastníci

 

Pochodu sa zúčastnilo: 472 osôb, z toho 365 vysočanov a 107 obyvateľov mimo obce Vysoká

Títo spolu prešli niektorú z trás 710 krát, z toho:

- ženy z Vysokej 327 krát,

- muži z Vysokej 249 krát

- mimo vysočania 134 krát.

 

Priemerný vek zúčastnených:

- ženy z Vysokej 39,2 roka

- muži z Vysokej 38 rokov

- mimo vysočania 43,3 roka

 

Akcia občianskeho združenia Voľný čas „Za svätojánskymi muškami“, ktorá bola konaná v rámci non-stop pochodu mala 138 účastníkov. Súčasťou programu tejto populárnej večernej vychádzky bolo pálenie svätojánskeho ohňa na Ragvanove, opekačka, ale aj občerstveníe a heligónkari o zabezpečenie ktorých sa postarali členovia DHZ Vysoká.

 

Na zabezpečovaní akcie strávili organizátori pri prezentácii celkom 566 hodín:

Anton Opial 358 hodín (11 nočných)

Emília Beňová 110 hodín (4 nočné)

Pavol Holub, Ing. 36 hodín (3 nočné)

Ján Kováčik 25 hodín (2 nočné)

Pavol Lučan 24 hodín (2 nočné)

Anton Varecha, Mgr. 13 hodín (1 nočná)

 

Vo vyhlásených súťažiach bodovali:

Najstarší účastník: Milan Kováčik, Raková (roč. 1936)

Najmladší účastník: Planetová Tamara (Vysoká) (13.09.2014)

Najvzdialenejší účastník: Minárik Marián Dublin Írsko

Najpočetnejšia skupina: DHZ Vysoká - 18 členov

Najpočetnejšia rodina: pána Milana Matejova z Vysokej nad Kysucou - 8 členov

Najpočetnejšia skupina s rovnakým priezviskom: Matejov (-ová) - 10 účastníkov

Najviac prejdených úsekov: Daniela Jantošová, Makov celkom 22x (20 nočných + 2 denné)

Najviac prejdených nočných úsekov: Jantošová Daniela, Makov 20x

Najviac prejdených úsekov v rade: Barčák Stanislav a Barčáková Mária po 5x

Najpočetnejší OT KST: Klub turistiky Vysoká nad Kysucou - 11 členov

Najkreatívnejší účastníci: TES Media s.r.o. (Žilina) - "Mesační ľudia"

 

Text a foto: Anton Opial

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada