Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamZoznam "cestovateľov na mesiac" teda všetkých, ktorí absolvovali niektorý z úsekov Non-stop turistického pochodu CESTA NA MESIAC.

Počet účastníkov celkom 1 077

Z toho - základných 220

            - spoluúčastníkov 710

            - spoluúčastníci Za svätojánskymi muškami 138

Najstarší účastník: Milan Kováčik, Raková (roč. 1936)

Najmladší účastník: Planetová Tamara (Vysoká) (13.09.2014)

Najvzdialenejší účastník: Minárik Marián Dublin Írsko

Najpočetnejšia skupina: DHZ Vysoká - 18 členov

Najpočetnejšia rodina: pána Milana Matejova z Vysokej nad Kysucou - 8 členov

Najpočetnejšia skupina s rovnakým priezviskom: Matejov (-ová) - 10 účastníkov

Najviac prejdených úsekov: Daniela Jantošová, Makov celkom 22x (20 nočných + 2 denné)

Najviac prejdených nočných úsekov:  Jantošová Daniela, Makov 20x

Najviac prejdených úsekov v rade:  Barčák Stanislav a Barčáková Mária po 5x

Najpočetnejší OT KST: Klub turistiky Vysoká nad Kysucou - 11 členov

Najkreatívnejší účastníci: TES Media s.r.o. (Žilina) - "Mesační ľudia"

 

Dátum  Úsek  Základný účastník  Spoluúčastník 
Priezvisko a meno Poradové číslo Priezvisko a meno Bydlisko
           
02.06. 1 Vráblik Jozef     Vysoká - Semeteš
      1. Vrábliková Emília Vysoká – Semeteš
      2. Stuchlík Jozef Klokočov
      3. Stuchlíková Mária Klokočov
      4. Cisáriková Kveta Klokočov
      5. Kobolková Anna Turzovka
      6. Učníková Mária Turzovka
      7. Jurkovič Ján Vysoká
  2 Čerňan Dušan     Vysoká
      8. Čerňan Adam Vysoká
  3 Barčáková Mária     Vysoká
      9 Barčák Stanislav Vysoká
      10 Opial Anton Vysoká
  4 Segeč Rudolf     Vysoká
      11 Segečová Veronika Vysoká
03.06. 5 Rybička Miroslav     Vysoká
  6 Pavlík  Milan                 Vysoká - Vyšný Kelčov
  7 Barčák  Vlado              Vysoká - Vyšný Kelčov
  8 Adamec Jozef     Makov
      12 Vilčíková Mária Makov
  9 Pavlík Pavol     Vysoká – Vyšný Kelčov
      13 Minárik Ondrej Čadca
      14 Krištofíková Milada Dablin - Írsko
      15 Minárik Marián Dablin - Írsko
      16 Sajková Lívia Podvysoká
      17 Sajková Jedináková Podvysoká
  10 Adamec Jozef ml.     Vysoká
      18 Mgr. Adamcová Katarína Vysoká
      19 Adamcová Katarína Vysoká
      20 Zubajová Adriana DeD Vysoká – Vyšný Kelčov
      21 Štrkáčová Radoslava DeD Vysoká – Vyšný Kelčov
      22 Kolibová Františka DeD Vysoká – Vyšný Kelčov
      23 Gregor  Ľudovít DeD Vysoká – Vyšný Kelčov
      24 Gregorová Andrea DeD Vysoká – Vyšný Kelčov
      25 Koliba Jozef DeD Vysoká – Vyšný Kelčov
  11 Šupčík Milan     Vysoká
      26 Jarošová Božena Turzovka
  12 Blanár Peter     Vysoká
      27 Blanárová Alena Vysoká
      28 Dorman Miroslav Vysoká  DHZ Vysoká
      29 Dorman Milan Vysoká  DHZ Vysoká
      30 Dormanová Renáta Vysoká  DHZ Vysoká
      31 Lovász Ján Vysoká  DHZ Vysoká
      32 Ficková Ľubomíras Vysoká  DHZ Vysoká
      33 Ficek Ján Vysoká  DHZ Vysoká
      34 Jantošová Katarína Vysoká  DHZ Vysoká
      35 Jantošová Ľudmila Vysoká  DHZ Vysoká
      36 Praznovská Mária Vysoká  DHZ Vysoká
      37 Varecha Jakub Vysoká  DHZ Vysoká
      38 Jantošová Daniela Makov DHZ Vysoká
      39 Varechová Mária Vysoká  DHZ Vysoká
      40 Varecha Anton Vysoká  DHZ Vysoká
      41 Zeman Ján Vysoká  DHZ Vysoká
      42 Bilík Martin Vysoká  DHZ Vysoká
      43 Jánsky Ján Vysoká  DHZ Vysoká
      44 Varechová Antónia Vysoká  DHZ Vysoká
      45 Varecha Martin Vysoká  DHZ Vysoká
  13 Cudrák Dávid     Vysoká
      46 Kmínek Maroš Čadca
      47 Vavrica Miroslav Vysoká
      48 Cudráková Simona Vysoká
      49 Hetflajš Matej Vysoká
04. 06. 14 Bolišinga Miroslav     Vysoká
  15 Jurčo Jozef     Vysoká
  16 Romančák Ján     Čadca
  17 Papajová Anna     Vysoká
      50 Šamaj Ladislav Vysoká
  18 Varecha Anton     Vysoká
      51 Kováčik Milan Čadca
      52 Kováčiková Anna Čadca
      53 Oravcová Zdenka Čadca
      54 Svitková Zlatica Čadca
      55 Flašíková Elena Čadca
      56 Bučková Iveta Brunovce
  19 Šamaj Dávid      
      57 Tkáčik Marek Vysoká
      58 Kobolková Renáta Turzovka
      59 Učníková Mária Turzovka
      60 Opial Anton Vysoká
  20 Vavrica Ivan     Čadca
      61 Vavricová Ľubica Čadca
      62 Matejová Terézia Vysoká
      63 Timeková Ivana Turzovka
      64 Timek Patrik   Turzovka
      65 Pupíková Anna Turzovka
      66 Bobčíková Oľga Vysoká
      67 Petrák Miroslav Čadca
  21 Matejov Milan     Vysoká
      68 Matejová Jana Vysoká
      69 Matejov Michal Vysoká
      70 Bytčánková Anna Vysoká
  22 Vavrica Miroslav, nm     Vysoká
      71 Kmínek Jozef Vysoká
      72 Kmínek Maroš Vysoká
      73 Kmínek Marián Vysoká
      74 Záhumenský Adam Vysoká
      75 Cudrák Dávid Vysoká
  23 Hetflajš Matej     Vysoká
      76 Bobčík Ján Vysoká
      77 Nemcová Nikola Podvysoká - účastník 100
05. 06. 24 Kobolka Daniel     Turzovka – KT Vysoká
      78 Kobolková Renáta Turzovka – KT Vysoká
      79 Učníková Mária Turzovka – KT Vysoká
  25 Matejov Jaroslav     Vysoká
      80 Planeta Jozef Vysoká
  26 Ševčík Stanislav     Vysoká
  27 Vilčíková  Mária     Makov – KT Vysoká
      81 Adamec Jozef Makov – KT Vysoká
      82 Kucharčíková Emília Čadca
      83 Beňová Emília Vysoká
  28 Kubištel Pavol     Vysoká      
      84 Kubištelová Mroslava Vysoká
      85 Kubištel Marek  Vysoká
      86 Bilík Pavel Příbor KČT
      87 Rejdová Radmila Příbor KČT
  29 Šamaj Ladislav     Vysoká
      88 Papajová Anna Vysoká
      89 Učníková Mária Turzovka
      90 Barčáková Jozefa Turzovka
      91 Opialová Anna Vysoká
      92 Kobolková Anna Turzovka – KT Vysoká
      93 Kobolková Renáta Turzovka – KT Vysoká 
      94 Kobolka Daniel  Turzovka – KT Vysoká
  30 Ligáč Anton     Vysoká
  31 Jánsky Ján     Vysoká
  32 Voštinák Štefan, ml.     Vysoká
      95 Horňáková Petra Vysoká
      96 Kavalková Veronika Vysoká
      97 Jančík Andrej Vysoká
06. 06. 33 Učníková Mária     Turzovka – KT Vysoká
      98 Kobolková Anna Turzovka – KT Vysoká 
      99 Kobolková Renáta Turzovka – KT Vysoká
      100 Malíková Milada Vysoká
  34 Matejová Terézia     Vysoká
      101 Beňová Emília Vysoká
      102 Opialová Anna Vysoká
  35 Odnogová Ľudmila     Vysoká
      103 Vrbinárová Anna Vysoká
  36 Chalanová Ivana     Vysoká
      104 Holubová Antónia Vysoká
  37 Kováčik Milan     Čadca
      105 Hetflajš Matej Vysoká           1:37 hod.
  38 Ďurčanová Veronika     Vysoká
      106 Vrábliková Emília Vysoká-Semeteš
      107 Kožušníková Anna Vysoká
  39 Mačková Petra      Vysoká
      108 Varechová Beáta Vysoká
  40 Boráková Emília     Vysoká
      109 Grušpier Ladislav Vysoká
  41 Kupšo Anton, JUDr     Vysoká
  42 Holub Pavol, Ing.     Vysoká
      110 Kováčik Ján Vysoká
 07. 06. 43 Zavičár Ladislav     Vysoká
      111 Kupšo Ľubomír Vysoká
  44 Bilík Martin     Vysoká
      112 Zeman Ján Vysoká
  45 Bobčík Ján     Vysoká         1:07 hod.
  46 Stolárik Jozef     Vysoká
  47 Matejová Jana     Vysoká
  48 Kmínková Martina     Vysoká
      113 Štefániková Adriana Vysoká
      114 Učníková Mária Vysoká
  49 Kudláčová Lenka     Vysoká
      115 Kudláčová Zuzana Vysoká
  50 Planeta Jozef     Vysoká
      116 Matejov Jaroslav Vysoká
  51 Jánsky Milan     Vysoká
      117 Janská Božena Vysoká
  52 Šulek Peter     Vysoká
      118 Šuleková Renáta Vysoká
08. 06.  53 Závodník Ľubomír     Vysoká
  54 Putorík Róbert     Vysoká
  55 Jančík Stanislav     Vysoká
      119 Jančíková Adriana Vysoká
  56 Miníková Anna     Vysoká
      120 Chalanová Ivana Vysoká
        Horňák Peter Vysoká
        Holubová Antónia Vysoká
  57 Kubačák Pavol     Vysoká
  58 Vrábliková Emília     Vysoká
      123 Vráblik Jozef Vysoká
  59 Janská Božena     Vysoká
      124 Janský Milan Vysoká
      125 Malíková Milada Vysoká
      126 Učníková Mária Turzovka – KT Vysoká
  60 Jančíková Erika     Vysoká
      127 Jančík Vladimír Vysoká
      128 Dunajová Karolína Vysoká
      129 Jančíková Denisa Vysoká
  61 Kavalková Beronika     Vysoká
      130 Voštinák Števo Vysoká
      131 Horňáková Petra Vysoká
      132 Jančík Andrej Vysoká
09. 06. 62 Skybík Anton     Vysoká
      133 Duchoňová Jana Turzovka
  63 Bavlšík Ľubomír     Vysoká
      134 Jurkovič Ján Vysoká
      135 Žilinčár Jozef Vysoká
      136 Kudláčová Lenka  Vysoká
  64 Stuchlíková Mária     Klokočov 
      137 Stuchlík Jozef Klokočov
  65 Šamajová Eva     Vysoká
      138 Šamaj Peter Vysoká
      139 Šamaj Dávid Vysoká
  66 Planeta Jaroslav     Vysoká
      140 Žilinčár Jozef Vysoká
  67 Kubačáková Lenka     Vysoká
      141 Pilát  František Raková
  68 Pajerová Helena     Makov
      142 Kubincová Anna Makov
      143 Učníková Mária Turzovka
      144 Kobolková Renáta Turzovka
  69 Závodníková Drah.     Vysoká
      145 Bolišingová Anastázia Vysoká
      146 Bolišingová Elenka Vysoká
      147 Špulica Ján Vysoká
      148 Špulicová Beáta Vysoká
      149 KultánJ Jakub Vysoká
  70 Varechová Rozália     Vysoká
      150 Opial Anton Vysoká
  71 Tkáčiková Jana     Vysoká
      151 Tkáčik Marek Vysoká
10. 06. 72 Jančík Jozef     Vysoká
  73 Jurčo Ondrej     Vysoká
  74 Kobolková Renáta     Turzovka – KT Vysoká
      152 Učníková Mária Turzovka – KT Vysoká
          Klokočov 
  76 Horňáková Petra     Vysoká
      153 Jančík Andrej Vysoká
  77  Tkáčik Marek     Vysoká
      154 Blažek Roman Čadca
  78 Kubištelová Miroslava     Vysoká
      155 Kubištel Pavol Vysoká
        Kubištel Marek Vysoká
        Vasilišin Ivan Vysoká
  79 Šuleková Marcela     Vysoká
      158 Šulek Ľubomír Vysoká
  80 Kubačáková Alžbeta     Vysoká
      159 Kubačáková Margita Vysoká
      160 Vrbinárová Anna Vysoká
      161 Adamčíková Ľudmila Vysoká
      162 Závodníková Anna Vysoká
      163 Závodníková Monika Vysoká
      164 Lacúchová Katarína Turzovka
      165 Filipková Simona Dlhá nad Kysucou
      166 Špulicová Kristína Vysoká
      167 Šulek Peter Vysoká
      168 Perďochová Gabriela Staškov
      169 Saksonová Lenka Staškov
      170 Opialová Anna  
      171 Učníková Mária Turzovka – KT Vysoká
      172 Kobolková renáta Turzovka – Klub turistiky
      173 Opial Anton  Vysoká
      174 Malíková Milada Vysoká
      175 Ciesaríková Ema Turzovka
      176 Boncová Katarína Vysoká
      177 Boncová Michaela Vysoká
      178 Jantošová Daniela Makov
      179 Jantošová Ľudmila Vysoká
      180  Jantošová Katarína Vysoká
      181 Dormanová Renáta Vysoká
      182 Dorman Milan, ml. Vysoká
      183 Matejná Mária Vysoká
      184 Figová Klaudia Liptovský Mikuláš
      185 Ďurčíková Nikola Liptovský Mikuláš
 11. 06. 81 Holubová Janka      
      186 Jančík Tomáš Vysoká
      187 Kubištel Dominik Vysoká
      188 Holubová Karolína Vysoká
      189 Pavlica  Matej Vysoká
  82 Jančík Tomáš     Vysoká
      190 Holubová Karolína Vysoká
      191 Pavlica  Matej Vysoká
      192 Zajac Pavol Vysoká
  83 Chromčáková Anna     Vysoká
      193 Chromčák Štefan Vysoká
  84 Bytčanková Anna     Vysoká
      194 Sventek Daniel Višňové
  85 Janetka Miroslav     Vysoká
      195 Stolárik Jozef Vysoká
      196 Vojtek Ľuboslav Vysoká
      197 Vojteková Marta Vysoká
      198 Vojtek Martin Vysoká
  86 Lisko Pavol     Vysoká – Vyšný Kelčov
  87 Jantošová Jana     Vysoká
      199 Jantoš Jozef Vysoká
      200 Jantošová Zara Vysoká
      201 Jantoš Damian Vysoká
      202 Moravčíková Nela Vysoká
  88 Slezáková Ľudmila     Turzovka
      203 Pupíková Anna Turzovka
      204 Gajdicová Emília Turzovka
      205 Števulová Monika Čadca
      206 Števulová Ivana Čadca
      207 Števulová Dominika Čadca
  89 Jantoš Pavol     Makov
      208 Jantošová Daniela   Makov
      209 Jantošová Katarína Vysoká – Nižný kelčov
      210 Pavlík Ladislav Makov
      211 Pavlíková Dana Makov - účastník 300      
      212 Bernátová Anna Makov
      213 Varecha Jakub Vysoká
      214 Varecha Martin Vysoká
      215 Dorman Miroslav Vysoká
      216 Dormanová Renáta Vysoká
      217 Vojteková Marta Vysoká
      218 Vojtek Ľuboslav Vysoká
  90 Dormanová Renáta     Vysoká
      219 Dorman Miroslav Vysoká
      220 Dorman Milan, ml. Vysoká
      221 Varecha Martin Vysoká
      222 Jantošová daniela Makov
12. 06. 91 Papaj Ondrej     Vysoká 
      223 Kubačák Pavol Vysoká 
      224 Šamaj Ladislav Vysoká 
      225 Turčová Barbora Havířov
      226 Turča Radomír Havířov
  92 Lučan Pavol     Vysoká 
  93 Ficek Ján     Vysoká 
  94 Putoríková Anna     Vysoká 
      227 Putorík František Vysoká 
  95 Serafínová Ľubica     Skalité
      228 Serafínová Sofia Skalité
      229 Cisáriková Alena Klokočov
      230 Flašíková Elena Čadca
      231 Lemešová Emília Staškov
      232 Svitková Zlatica Čadca
      233 Oravcová Zdenka Čadca
      234 Gavláková Anežka Oščadnica
      235 Frollo Pavol Čadca
      236 Frollová Mária Čadca
      237 Zbončáková Natália Staškov 
      238 Babišová Helenas Staškov
      239 Zbončák Marián Staškov
      240 Zbončák Jozef Staškov
      241 Zbončáková Jana Staškov
  96 Lajčák Ján     Vysoká
      242 Lajčáková Viera Vysoká
      243 Jantoš Damián Vysoká
      244 Jakubík Dušan Turzovka
      245 Minárik Ondrej Čadca
      246 Húšťava Vladimír Ochodnica
      247 Húšťavová Mária  Ochodnica
      248 Baloghová Monika Turzovka
      249 Gulčík andrej Raková
      250 Gulčíková Mária Raková
      251 Balghová Emília Turzovka
  97 Cipková Marianna     Vysoká
      252 Kubačáková Lenka Vysoká
      253 Vráblik Jozef Vysoká
      254 Vrábliková Emília Vysoká
  98 Bobčíková Adela     Vysoká
      255 Hradská Lenka Vysoká
      256 Kupšová Aneta Vysoká
      257 Hradský Michal Vysoká
  99 Voštináková Anna     Vysoká
      258 Horňáková Petra Vysoká
      259 Horňáková Daniela Vysoká
      260 Voštinák Štefan Vysoká
      261 Šamaj Dávid Vysoká
      262 Šamaj Peter Vysoká
      263 Koleňák Pavol Vysoká
  100 Dorman Miroslav     Vysoká
      264 Jantošová Ľudmila Vysoká
      265 Jantošová Katarína Vysoká
      266 Jantošová Daniela Vysoká
      267 Dormanová Renáta Vysoká
13. 06. 101 Horňák Pavol     Vysoká
      268 Opial Anton Vysoká
      269 Jurkovič Ján Vysoká
  102 Bobčíková Oľga     Vysoká
      270 Pupíková Anna Turzovka
  103 Šamaj Peter     Vysoká
      271 Šamaj Dávid Vysoká
  104 Šutiaková Eva     Vysoká
      272 Chalanová Ivana Vysoká
      273 Kubalová Oľga Vysoká
  105 Sobčák radoslav     Vysoká
      274 Sobčáková Lívia Vysoká
  106 Holubová Antónia     Vysoká
      275 Beňová Emília Vysoká
  107 Adamec Peter     Vysoká
      276 Adamcová Jarmila Vysoká
      277 Adamec Martin Vysoká
      278 Adamcová Sofia Vysoká
      279 Adamec Jozef Vysoká
      280 Dorociaková Anna Vysoká
  108 Blanárová Alena     Vysoká
      281 Blanár Peter Vysoká
      282 Dormanová renáta Vysoká
      283 Jantošová Daniela Makov
  109 Hetflajš Radoslav     Vysoká
      284 Dorman Jaroslav Vysoká
      285 Jurčo Ondrej  Vysoká
      286 Ševčík Stanislav   Vysoká
14. 06. 110 Zavičár Ladislav     Vysoká
      287 Barčáková Mária Vysoká
  111 Zeman Ján     Vysoká
      288 Bilík Martin  Vysoká
  112 Vrbinárová Anna     Vysoká
      289 Závodníková Monika Vysoká
  113 Kováčiková Anna     Vysoká
      290 Varechová Alžbeta Vysoká
  114 Boncová Katarína     Vysoká
      291 Boncová Dominika Vysoká
  115 Žilinčár JHozef     Vysoká
      292 Kudláč Peter Vysoká
  116 Malíková Milada     Vysoká
      293 Kobolková Anna Turzovka
      294 Učníková Mária Turzovka
  117 Frollová Gabriela     Vysoká
      295 Frollo Radovan Vysoká
      296 Frollo Filip Vysoká
      297 Frollo Jakub Vysoká
      298 Ošipaník Ján Vysoká
      299 Vrábliková Emília Vysoká
  118 Franek Milan     Vysoká
      300 Franeková Gabriela Vysoká
      301 Jantošová Daniela Makov
      302 Dormanová Renáta Vysoká
  119 Jantoš Anton     Vysoká
      303 Dormanová Renáta Vysoká
      304 Perďoch Martin Vysoká
      305 Dorman Miroslav Vysoká
      306 Gracík Miroslav Vysoká
      307 Jantošová Daniela Vysoká
      308 Jantošová Katarína Vysoká
      309 Varecha Ján Vysoká
      310 Ošipaník Ján Vysoká
      311 Varecha Anton Vysoká
15. 06. 120 Putorík František     Vysoká
      312 Opial Anton Vysoká
  121 Matejná Mária     Vysoká
      313 Jantošová Ľudmila Vysoká
  122 Stuchlík Jozef     Klokočov
      314 Stuchlíková Mária Klokočov
  123 Sobčáková Lívia     Vysoká
      315 Sobčák Radoslav Vysoká
  124 Boncová Dominika     Vysoká (1:17 hod - tréning)
      316 Šamaj Peter Vysoká
      317 Šamaj Dávid Vysoká
  125 Comorková Anna     Turzovka – KT Vysoká
      318 Matejová Terézia Vysoká
      319 Beňová Emília Vysoká
  126 Jedinák Robert     Čadca
      320 Jedináková Zuzana Čadca
      321 Jedinák jakub Čadca
  127 Horňáková Daniela     Vysoká
      322 Kovalíková Eva Vysoká
  128 Šulek Ľubomír     Vysoká
      323 Šuleková Marcela Vysoká
16. 06.  129 Pavlica Matej     Vysoká
      324 Holubová Karolína Vysoká
      325 Jančík Tomáš Vysoká
      326 Kubištel Dominik Vysoká
  130 Duchoňová Jana     Vysoká
      327 Skybík Anton Vysoká
  131 Grušpier ladislav     Vysoká
      328 Boráková Emília Vysoká
      329 Boncová Oľga Vysoká
  132 Janitová Anna     Vysoká
      330 Ďurčanová Veronika Vysoká
      331 Vrábliková Emília Vysoká
      332 Kožušníková anna Vysoká
  133 Pivko Peter     Vysoká
      333 Bongilaj Marián Vysoká
  134 Lisko Ján     Vysoká
      334 Varecha Anton Vysoká
      335 Kubačák Ladislav Vysoká
      336 Kubačáková Margita Vysoká
      337 Kubicová Daniela Vysoká
      338 Kubincová Emília Vysoká
      339 Kubalová Jana Vysoká
      340 Opialová Anna Vysoká
      341 Planeta Rastislav Vysoká
      342 Cipková Mária Vysoká
      343 Lovász Ján Vysoká
      344 Horňák Pavol Vysoká
      345 Budoš Jozef Vysoká
      346 Pavelka Ivan Vysoká
  135 Odnoga Jozef, ml.     Vysoká
      347 Odnogová Ľudmila Vysoká
  136 Koleničková Ľudmila     Vysoká
      348 Komadová Anna Vysoká
      349 Závodníková Drahomíra Vysoká
  137 Vojtek Ľuboslav     Vysoká
      350 Hroš Marián Vysoká
      351 Krupová Michaela Zašová
      352 Krupa Ondřej Zašová
      353 Ficková Ľubomíra Vysoká
      354 Jantošová Daniela Makov
      355 Jantošová Katarína Vysoká
  138 Nekorancová Anna     Vysoká
      356 Jurkovič Ján Vysoká
      357 Barčáková Mária Vysoká
      358 Barčák Stanislav Vysoká
  139 Skybíková Marta     Vysoká
      359 Skybík Anton Vysoká
17. 06. 140 Jantošová Ľudmila     Vysoká
      360 Jantošová Daniela Makov - účastník 500
      361 Matejná Mária Vysoká
      362 Jantošová Katarína Vysoká
  141 Závodníková Anna     Vysoká
       363  Závodníková Monika Vysoká
      364 Vrbinárová Anna Vysoká
  142 Kováčiková Anna     Raková
      365 Oravcová Zdeňka Čadca
      366 Flašíková Elena Čadca
      367 Svítková Zlatica Čadca
      368 Lemešová Emília Staškov
  143 Jančík Andre     Vysoká
      369 Horňáková Petra Vysoká
      370 Voštiníák Števo Vysoká
  144 Bielčíková Viera     Vysoká
      371 Lučan Pavol Vysoká
  145 Sojková Jana     Vysoká
      372 Papajová Anna Vysoká
      373 Varechová Antónia Vysoká
      374 Varecha Jakub Vysoká
      375 Horňáková Daniela Vysoká
      376 Učníková Mária Turzovka
      377 Šamaj Ladislav Vysoká
  146 Kupšová Xénia     Vysoká
      378 Jalovičiarová Sofia Vysoká
      379 Kupšo Anton Vysoká
  147 Kudláč Peter     Vysoká
      380 Kudláčová Klára Vysoká
      381 Jantoš Pavol Makov
      382 Jantošová Daniela Makov
  148 Varechová Oľga     Vysoká
      383 Kmínková jana Vysoká
      384 Kmínek Rudolf Vysoká
      385 Kmínek Maroš Vysoká
      386 Šamaj Peter Vysoká
      387 Kalakajová Alžbeta Vysoká
      388 Kmínek Róbert Vysoká
      389 Malíková Anetka Vysoká
      390 Chvasteková katarína Vysoká
      391 Lukešová Lívia Vysoká
      392 Polková Monika Vysoká
      393 Rekšák Denis Vysoká
      394 Rekšák Miroslav Vysoká
      395 Kalakaj Marcel Vysoká
      396 Jánsky Ján Vysoká
18. 06. 149 Vagenfalová Veronik     Vysoká
      397 Tuma Vítězslav Ostrava
      398 Cisáriková Ema Vysoká
      399 Malíková Milada Vysoká
  150 Jurčová Beáta     Vysoká
      400 Jurčová Jana Vysoká
      401 Varechová Alena Vysoká
  151 Varechová Rozália     Vysoká
      402 Tkáčiková jana Vysoká
      403 Tkáčik Marek Vysoká
  152 Marčíš Jaroslav     Vysoká
      404 Šimek Ján Vysoká
      405 Šimek Jozef Vysoká
      406 Jurkovič Ján Vysoká
  153 Blanárová Božena     Vysoká
      407 Blanár Jozef Vysoká
      408 Barčáková Mária Vysoká
      409 Pekárová Magdaléna Turzovka
      410 Jurčíková Monika Turzovka
      411 Ballovičová Katarína Turzovka
      412 Vrabelová Jana Podvysoká
  154 Bartanský Erik     Bratislava
      413 Sobčák Rasdoslav Vysoká
      414 Sobčáková Lívia Vysoká
      415 Sobčáková Simona Vysoká
      416 Sobčáková Jana Vysoká
      417 Závodníková Monika Vysoká
      418 Závodník Jozef Čadca
      419 Ševčíková Mária Vysoká
      420 Oboňová Anna Vysoká
      421 Opial Anton Vysoká
      422 Šamaj Ladislav Vysoká
      423 Učníková Mária Turzovka
      424 Kobolková Andrea Turzovka
      425 Vrábliková Emília Vysoká
      426 Vráblik Jozef Vysoká
      427 Vráblik Kristián Turzovka
      428 Baloghová Emília Turzovka
      429 Kobolková Anna Turzovka
      430 Kobolka Daniel  Turzovka
      431 Opialová Anna Vysoká
      432 Barčáková Jozefa Turzovka
      433 Malíková Milada Vysoká                  (SA 13. x)
      434 Vagenfalová Veronika Vysoká
      435 Tuma Vítězslav Ostrava
      436 Vagenfal Adam Vysoká
      437 Vagenfal Tomáš Vysoká
  155 Koleňák Pavol     Vysoká
      438 Šamaj Peter Vysoká
      439 Matejová terézia Vysoká
      440 Koleňák Ladislav Vysoká
      441 Barčák Stanislav Vysoká                     (ex 1. x)
      442 Barčáková Mária Vysoká                     (ex 1. x)
  156 Kupšová Aneta     Vysoká
      443 Kupšová Beáta Vysoká
      444 Hradská Lenka Vysoká - účastník 600                          
      445 Minarčík Róbert 1992 Vysoká
      446 Hradský Michal Vysoká
      447 Pavlíková Andrea Vysoká
      448 Mlakytová Jana Vysoká
      449 Barčák Stanislav ml. Vysoká
      450 Barčák Stanislav Vysoká                     (ex 2. x)
      451 Barčáková Mária Vysoká                     (ex 2. x)
  157 Pivko Milan     Vysoká – HK
      452 Ďurčanský Miroslav Vysoká – HK
      453 Ďurčanský Jozef Vysoká – HK 
      454 Ďurčanský Peter Vysoká – Hk 
      455 Ďurčanská Andrea Vysoká – HK 
      456 Pavlíková dana Vysoká – HK 
      457 Pivková Andrea Vysoká – HK 
      458 Hričovcová Alžbeta Vysoká – HK 
      459 Mlkvíková Beáta Vysoká – HK 
      460 Dideková Natália Staškov
      461 Šeligová Aneta Olešná
      462 Zemaaník Jozef Olešná
      463 Didek Jozef  Staškov
      464 Čudek Rudolf Zákopčie
      465 Jantošová Daniela Makov         (n 11. x)
      466 Barčák Stanislav Vysoká                    (ex 3. x)
      467 Barčáková Mária Vysoká                    (ex 3. x)
19. 06. 158 Melicherová Lenka     Vysoká
      468 Melicher Anton Vysoká
      469 Súhrada Dávid Vysoká
      470 Slezák Patrik Korňa
      471 Barčák Stanislav Vysoká                     ex 4. x)
      472 Barčáková Mária Vysoká                     (ex 4. x
  159 Barčák Stanislav     Vysoká                     (ex 5. x)
      473 Barčáková Mária Vysoká                     (ex 5. x)
      474 Jantošová Daniela Makov         (n 12. x)
  160 Lisková Nartina     Vysoká
      475 Lisko Ladislav Vysoká
      476 Dobošová Soňa Vysoká
  161 Krutošík Anton     Považská Bystrica
      477 Hlušeková Eva Považská Bystrica
      478 Hlušek Milan Považská Bystrica
  162  Dormanová Mária     Vysoká
      479 Vojtek Ľuboslav  Vysoká
      480 Vojtková Marta Vysoká
      481 Jantošová Katarína Vysoká
  163 Matejov Jozef      
      482 Matejová Terézia Vysoká
      483 Matejov Milan, st. Vysoká
      484 Matejová Jana Vysoká
      485 Matejov Milan Vysoká
      486 Matejová Anna Vysoká
      487 Matejov Martin, ml Vysoká
      488 Matejová Zuzana Vysoká
      489 Matejov Martin Bíňovce (TT)
      490 Matejov Jaroslav Vysoká
      491 Bytčánková Anna Vysoká
      492 Ťažká Alena Makov
      493 Šamaj Peter Vysoká
      494 Záhumenský Adam Vysoká
      495 Holubová Petra Vysoká
      496 Holubová Karolína Vysoká
  164 Lukešová Lívia      
      497 Lukešová Liliana Vysoká
      498 Lukeš jakub Vysoká
      499 Kalakaj Marcel Vysoká
      500 Kalakaj Marcelko Vysoká
      501 Kalakajová Alžbeta Vysoká
      502 Učníková Mária Turzovka
      503 Vráblik Kristián Turzovka
      504 Balghová Emília Turzovka
  165 Ficková Ľubomíra     Vysoká
      505 Lančová Martina Vysoká
      506 Nevidzanová Zuzana Vysoká
      507 Nevidzan Miloš Vysoká
      508 Ficková Erika Vysoká
      509 Kubačka Aleš Makov
  166 Strancsík Albert     Vysoká
      510 Strancsík Michal Vysoká
      511 Vrábliková Emília Vysoká
      512 Vráblik Jozef Vysoká
  167 Varecha Ján     Vysoká
      513 Varecha Anton Vysoká
      514 Lovasz Ján Vysoká
 20. 06. 168 Šmatko Martin     Vysoká
  169 Kobolková Anna     Turzovka
      515 Kobolková Renáta Turzovka
      516 Učníková Mária Turzovka
      517 Malíková Milada Vysoká
  170 Holubová Petra     Vysoká
  171 Varechová Lenka     Vysoká
      518 Kubalová Oľga  Vysoká
  172 Cudráková Simona     Vysoká
      519 Hetflajš Matej Vysoká
  173 Čerňan Miroslav     Vysoká
  174 Závodníková Monika     Vysoká
      520 Fulierová Helena Vysoká
      521 Hrancová Miroslava Vysoká
      522 Koleňáková Andrea Vysoká
      523 Jankech Jozef Vysoká
  175 Karasová Emília     Vysoká
      524 Boncová Michaela Vysoká
      525 Boncová Katarína Vysoká                       Účastník č. 700
      526 Boncová Dominika  Vysoká
      527 Varechová Beáta Vysoká
      528 Šamaj Peter Vysoká
      529 Šamaj Dávid Vysoká
  176 Mlakyta Michal     Vysoká
      530 Bugala Jakub Vysoká
      531 Hradský Michal Vysoká
21. 06. 177 Jančíková Denisa     Vysoká
      532 Šamaj Dávid Vysoká
  178 Jurkovič Ján     Vysoká
  179 Jančíková Adriana     Vysoká
      533 Jančík Stanislav Vysoká
  180 Šupčíková Jana     Vysoká
      534 Šupčík Milan Vysoká
      535 Majtenyiová Pavlína Vysoká
      536 Šupčík Milan Vysoká
      537 Chromík Ján Turzovka
  181 Veselková Jaroslava     Vysoká – HK 
      538 Veselková Jozefína Čadca
      539 Kubicová Lenka  Vysoká – HK 
      540 Pavlicová Anna Vysoká – HK 
      541 Holubová Karolína Vysoká
  182 Odnoga Jozef     Vysoká
      542 Odnogová Ľudmila Vysoká
      543 Učníková Mária Turzovka
      544 Balošáková Marta Raková
      545 Zemaníková Jana, Mgr. Raková
      546 Mareček Miroslav Raková
      547 Bojková Renáta Raková
  183 Bolišingová Anastázia     Vysoká
      548 Vráblik Kristián Turzovka
      549 Bolišingová Elena Vysoká
  184 Janetka Peter     Turzovka
      550 Janetková Zuzana Turzovka
      551 Opial Anton Vysoká
      552 Šamaj Peter Vysoká
      553 Šamaj Dávid Vysoká
      554 Vrábliková Emília Vysoká
  185 Kubačák Ladislav     Vysoká
      555 Jantošová Daniela Makov
      556 Bernátová Anna Makov
      557 Chromík Ján Turzovka
      558 Bellovičová Katarína Turzovka
      559 Vrabelová Jana Podvysoká
      560 Jurčíková Monika Turzovka
      561 Jarošová Božena Turzovka
      562 Pekárová Magdaléna Turzovka
      563 Varecha Anton Vysoká
      564 Lisko Ján Vysoká
      565 Opialová Anna Vysoká
      566 Perďochová Monika Vysoká
      567 Kubalová Jana Vysoká
      568 Kubicová Daniela Vysoká
      569 Kubincová Emília Vysoká
      570 Cipková Mária Vysoká
      571 Kubačáková Margita Vysoká
      572 Budoš Jozef Vysoká
      573 Horňák Pavol Vysoká
      574 Pavelka Ivan Vysoká
      575 Lovasz Ján Vysoká
      576 Planeta Rastislav Vysoká
      577 Jaroščiaková Andrea Vysoká
  186 Lisík Martin     Vysoká
      578 Gábor Zuzka Červený Kameň
      579 Gábor Dušan 1973 Červený Kameň
      580 Lysík Jozef Oščadnica
      581 Jantošová Daniela Makov
22. 06. 187 Varechová Zdenka     Vysoká
      582 Zavičár Ladislav Vysoká
  188 Planeta Rastislav     Vysoká
      583 Lovasz Ján Vysoká
  189 Kožušníková Anna     Vysoká
      584 Ďurčanová Veronika Vysoká
      585 Janitová Anna Vysoká
      586 Vrábliková Emília Vysoká
  190 Dobošová Soňa     Vysoká
      587 Lisková Martina Vysoká
      588 Jantošová Daniela Makov
      589 Jantošová Katarína Vysoká
      590 Sloviaková Emília Staškov
      591 Bernátová Anna Makov
  191 Blanár Jozef     Vysoká 
  192 Chnapková Katarína     Vysoká
      592 Belková Jana Staškov
      593 Matejová Terézia Vysoká
  193 Barčáková Jozefa     Turzovka
      594 Beňová Emília Vysoká
      595 Opialová Anna Vysoká
      596 Učníková Mária Turzovka
      597 Putoríková Anna Vysoká
      598 Šamaj Peter  Vysoká
  194 Lisková Gabriela     Vysoká – HK
      599 Lisko Ján Vysoká – HK 
  195 Vojteková Marta      
      600 Vojtek Ľuboslav Vysoká
      601 Jantošová Daniela Makov
      602 Jantošová Katarína Vysoká
      603 Varecha Martin Vysoká
      604 Ficková Ľubomíra Vysoká
      605 Šamaj Peter Vysoká
      606 Šamaj Dávid Vysoká
  196 Dedičová Magdaléna     Vysoká
      607 Dedič Štefan Vysoká
      608 Chovancová Gabriela Turzovka
      609 Chovanec Miroslav Turzovka
23. 06. 197 Kupšo Milan     Vysoká
  198 Lovász Ján     Vysoká
  199 Balghová Emília     Vysoká
      610 Vráblik Jozef Vysoká
      611 Vrábliková Emília Vysoká 
      612 Vráblik Kristián Turzovka 
      613 Učníková Mária Turzovka
  200 Baričáková Lucia     Vysoká
      614 Planetová Tamara Vysoká
      615 Planeta Jarosla Vysoká
      616 Fulierová Adela Vysoká
      617 Jurkovič Ján Vysoká
      618 Hesková Katarína Vysoká
      619 Hesková Mária Vysoká
      620 Prasličáková Nikola Vysoká
  201 Zajacová Veronika     Vysoká – HK 
      621 Zajacová Veronika Vysoká – HK 
      622 Šuleková Renata Vysoká   
      623 Šulek Peter Vysoká
  202 Varechová Mária     Vysoká
      624 Hermanová Monika Turzovka
      625 Majtenyiová Pavlína Vysoká
      626 Tkáčiková Jana Vysoká
      627 Capeková Silvia Čadca
      628 Kobolková Anna Turzovka
      629 Malíková Milada Vysoká
      630 Trebulová Anna Makov
  203 Závodníková Ľubomíra     Vysoká
      631 Závodníková Natália Vysoká
      632 Šamaj Peter Vysoká                              1:18 hod.
      633 Boldová Jitka Žilina (TES Media)
      634 Kumar Patrik Žilina (TES Media)
      635 Matejková Zuzana Žilina (TES Media)                           
      636 Frištíková Zuana Žilina (TES Media)
      637 Skalková Kristína Rajecká Lesná (TES Media)
      638 Laceková Eva Lutiše (TES Media)
  204 Varechová Alžbeta     Vysoká
      639 Minárik Ondrej Čadca
      640 Truchlik Milan Čierne
      641 Jakubík Dušan  Turzovka
      642 Krenželová Anna Čierne
      643 Matejíček Ján Čadca
      644 Chvasteková Katarína Vysoká
      645 Frollová Gabriela Vysoká
      646 Jantošová Daniela Makov
      647 Vojteková Mária Vysoká
  205 Kupšová Michaela     Vysoká  
      648 Kupšová Beáta Vysoká  
      649 Dočárová Monika Vysoká   
      650 Jančík Erik Vysoká   
      651 Chromčáková Veronika Vysoká  
      652 Jantošová Daniela Makov
      653 Planeta Rastislav Vysoká
      654 Papík František Turzovka
      655 Papíková Irena Turzovka
      656 Papík Patrik Turzovka
24. 06. 206 Bavlšík Jozef      
      657 Jansky Milan Vysoká
      658 Jansky Ján Vysoká
      659 Dorman Miroslav Vysoká
      660 Dormanová Renáta Vysoká
      661 Jantošová Daniela Makov
      662 Kubačák Pavol  Vysoká
  207 Hazuchová Martina     Vysoká
      663 Salaj Milan Vysoká
  208 Tkáčik Róbert     Vysoká
      664 Tkáčiková jana Vysoká
      665 Tkáčik Marek Vysoká
      666 Varechová Beáta Vysoká
  209 Horňák Peter     Vysoká
      667 Romančák Ján Čadca
  210 Beňová Emília     Vysoká
      668 Učníková Mária Turzovka
      669 Matejová Terézia Vysoká
      670 Vrbinárová Anna Vysoká
      671 Janošcová Monika Wiedeň
      372 Gorski Franz Wiedeň
  211 Gaboš Róbert     Vysoká
      673 Gabošová Kamila Vysoká
      674 Gabošová Viktória Vysoká
      675 Gaboš Gilbert Vysoká
  212 Kovalíková Eva 1963     Vysoká
      676 Horňáková Daniela Vysoká
  213 Kubicová Alena     Vysoká
      677 Zajac Pavol Vysoká
      678 Papajová Dagmar Vysoká
      679 Horňák Stanislav Vysoká
  214 Vasilišin Zdeno     Vysoká
      680 Sobčák Radoslav Vysoká
      681 Valach Pavol Vysoká 
      682 Hetflajš Radoslav Vysoká
      683 Jurčo Ondrej Vysoká
      684 Dorman Jaroslav Vysoká
  215 Cisáriková Alena     Klokočov
      685 Cisárik Peter Klokočov 
      686 Miníková Anna Vysoká
      687 Cisáriková Barbora Klokočov
      688 Holubová Antónia Vysoká
25. 06. 216 Jantošová kKtarína     Vysoká
      689 Vojtek Ľubomír Vysoká
      690 Vojteková Marta Vysoká
      691 Jantošová Daniela Makov
  217 Hradská lenka     Vsoká
      692 Pavlíková Andrea Vysoká – HK 
  218 Jedinák Vladimír     Vysoká
      693 Jedináková Kristína Vysoká
      694 Jedinák Teodor Vysoká
  219 Chromčák Štefan      
      695 Chromčáková Anna Vysoká
      696 Jančík Filip Vysoká
      697 Jakubíková Mária Kysucké Nové Mesto
      698 Súrčková Jaroslava Kysucké Nové Mesto
      699 Hlinková Eva Žilina
  220 Opial Anton      
      700 Stuchlíková Mária Klokočov
      701 Stuchlík Jozef Klokočov
      702 Hoffmanová Sylvia Banská Bystrica
      703 Bolišinga Miroslav Vysoká
      704 Horňák Peter Vysoká
      705 Učníková Mária Turzovka
      706 Marčiš Jaroslav Vysoká
      707 Pekár Vladimír Turzovka
      708 Janský Ján Vysoká
      709 Jantošová Daniela Makov
      710 Barčák Stanislav Vysoká
      711 Barčáková Mária Vysoká
      712 Kobolková Renáta Turzovka
      713 Vanek Jaroslav Vysoká
      714 Valíček Ladislav Vysoká
      715 Vanková Marcela Vysoká
      716 Vráblik Jozef Vysoká
      717 Vrábliková Emília Vysoká
      718 Malíková Milada Vysoká
      719 Zahatlan Miroslav Vysoká
       
+ 138 účastníkov 6. ročníka Za svätojánskymi muškami    857    
Základní účastníci  220    
SPOLU: 1 077 účastníkov    

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo