Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageZ dôvodu vysokého počtu porúch, ale aj vysokej energetickej náročnosti verejného osvetlenia obec Vysoká nad Kysucou využila možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) a získať tak financie na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Obec Vysoká nad Kysucou podala žiadosť na základe výzvy Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry v rámci blokového grantu o nenávratný finančný príspevok, financovaný z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu projektu s názvom: Modernizácia siete verejného osvetlenia obce Vysoká nad Kysucou za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jeho efektívnosti.

Sample ImageSample ImageSample Image

Žiadosť o NFP bola schválená Hodnotiacou komisiou dňa 18. novembra 2008. Výberové konanie vyhrala spoločnosť TOMLUX s.r.o. Nové Zámky, s ktorou bola aj podpísaná zmluva na realizáciu diela.
Realizácia rekonštrukcie začala  7. apríla 2009 a ukončená bola 29. júna 2009. Počas rekonštrukcie verejného osvetlenia bolo nahradených 254 kusov starých svietidiel novými modernými svietidlami Modus, ktoré spĺňajú prísne európske normy a majú výrazne nižšiu energetickú náročnosť ako staré svietidlá. Taktiež bolo vymenených 15 kusov elektrických rozvádzačov za moderné rozvádzače, ktoré ovládajú verejné osvetlenia prostredníctvom najmodernejších technológií (prostredníctvom súmrakových astronomických spínačov) čím vo výraznej miere prispievajú k efektívnemu využívaniu verejného osvetlenia. Obci Vysoká nad Kysucou boli na uvedený projekt schválené finančné prostriedky vo výške 77 127,58 € (2323545,475 Sk), z tejto sumy tvorí 90% NFP a 10% tvoria vlastné finančné prostriedky obce.
Veríme, že touto aktivitou obce sa skvalitnia životné podmienky občanov v obci a zároveň dôjde k výraznej úspore finančných prostriedkov určených na prevádzku verejného osvetlenia.

 Sample Image

 Jeden z vymenených 15 kusov nových moderných rozvádzačov.

 

 Sample Image

 Vymenených bolo 254 kusov svietidiel za typ MODUS.

 

Sample Image 

 Pre ilustráciu typ svietidla MODUS.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo