Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageOd 1. 1. 2009 budú platné nové Zmluvy o pripojení, ktorých súčasťou je Tarifa č.1/2009 a Všeobecné podmienky poskytovateľa.
Výber poplatkov ako aj servis a údržbu káblovej siete bude od 1. 1. 2009 zabezpečovať spoločnosť TES Media s.r.o.
Každý zákazník, ktorý bude mať o službu káblová televízia záujem aj v novom roku, je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom novú Zmluvu o pripojení.

V prípade, že ste z akýchkoľvek dôvodov Zmluvu o pripojení ešte neuzavreli a máte záujem poskytovanú službu káblovej televízie i naďalej využívať, môžete Zmluvu o pripojení uzavrieť osobne priamo na obecnom úrade v Kancelárii prvého kontaktu (na prízemí) a to v dňoch:

 24. novembra (pondelok) v čase od 7:15 hod. do 15: 15 hod.
 25. novembra (utorok) v čase od 7:15 hod. do 15: 15 hod.

Po tomto termíne bude potrebné so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy kontaktovať priamo nového prevádzkovateľa.
Pri podpise zmluvy je možné vybrať si z ponuky dvoch programových balíkov a zvoliť si spôsob a frekvenciu platieb.
Napriek tomu, že nové ceny budú platné až od 1. 1. 2009, zmluvy je potrebné uzatvoriť vopred a to z dôvodu pripravovaného filtrovania programových balíkov podľa Vášho  vlastného výberu v zmluve.

Programové balíky káblovej televízie Vysoká nad Kysucou platné od 1. 1. 2009:

Balík MINI  (10 TV programov + Infokanál) 
STV1, STV2, STV3, Markíza, JOJ, TA3,  ČT1, ČT2, Prima, LUX
80,00 SKK (2,66 EUR)/mesiac

Balík MINI + BASIC (20 TV programov + Infokanál) 
Programy balíka MINI  +  NOVA, JOJ Plus, Discovery Chanel, Hallmark Channel, MGM Channel, Galaxie sport, Eurosport, ČT4 šport, VIVA, RTL
140,00 SKK (4,65 EUR)/mesiac

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada