Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageObjekt telocvične v areáli ZŠ Horný Kelčov bol daný do užívania v r. 1973. Jedná sa o objekt s plochou strechou, pokrytý asfaltovými pásmi. Údržba strechy  sa vykonávala iba v nevyhnutných prípadoch a to zaplátavaním dier v asfaltových pásoch.  Zub času, vplyv extrémneho počasia - nadmerné snehové zrážky, spôsobili, že strešný skelet tejto budovy je staticky narušený a strešná krytina poškodená. Do budovy zateká, voda spôsobuje plesne, poškodzuje elektro rozvody, podlahy a celkový súčasný stav ohrozuje užívateľov tohto zariadenia.

Na základe uvedeného obec Vysoká nad Kysucou dala spracovať projekt na odstránenie tohto havarijného stavu a cestou Krajského školského úradu v Žiline v roku 2007 a 2008 požiadala Ministerstvo školstva o poskytnutie finančnej dotácie. Predpokladané náklady na odstránenie havarijného stavu sú vo výške 4. 827 788,-Sk.
Obec bola v žiadosti čiastočne úspešná! Získala dotáciu od Ministerstva školstva Bratislava vo výške 3.500 000,-Sk.
V týchto dňoch (5.11.2008) dodávateľská firma B&B spol. s.r.o. Korňa zahájila stavebné práce, ktoré budú pozostávať z vybudovania novej sedlovej strechy na tejto budove.

Z dôvodu Vašej informovanosti a získania prehľadu o prebiehajúcich prácach bude, podobne ako v iných prípadoch, pre tento účel zriadená fotogaléria, v ktorej Vám budeme prinášať aktuálne fotografie. O jej zriadení Vás budeme informovať na našich stránkach ale i prostredníctvom Infokanála obce.

No a tu je niekoľko fotografií práve začínajúcich sa prác ...

 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
Sample Image 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada