Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

IMG 20230826 132021Letná búrka a s ňou súvisiaca veterná smršť neobišla v sobotu 26. augusta 2023 ani Vysokú nad Kysucou. Prudký nárazový vietor vyvracal a lámal stromy, informačné tabule a poškodzoval súkromný majetok.

Celá obec sa zrazu ocitla bez elektrickej energie. Keď sa búrka utíšila z rôznych kútov obce začali prichádzať informácie o spôsobených škodách.
Ako prvé prišlo starostovi obce hlásenie o neprejazdnej ceste a strhnutom elektrickom kábli do osady Zátoka. Na miesto boli vyslaní členovia DHZ Horný Kelčov, ktorí začali s odstraňovaním spadnutých stromov a sprejazdnením miestnej komunikácie. To však ani zďaleka nebolo všetko. Hlásení o spadnutých stromoch vo Vyšnom Kelčove začalo pribúdať a hasiči sa do večera doslova „nezastavili“. Odstraňovali spadnutú lipu U Slončíkov, smreky Pod Grúňom a pri detskom domove a vŕbu zachytenú v drôtoch elektrického vedenia U Košinari.
V prácach pokračovali členovia DHZ Horný Kelčov i v nedeľu 27. augusta 2023, kedy odstraňovali spadnutý strom z miestnej komunikácie do osady Zlámaná a z ihriska v areáli bývalej ZŠ Horný Kelčov.
V nedeľu sa síce podarilo obnoviť dodávku elektrickej energie vo väčšej časti územia obce, no bez elektrickej energie boli i naďalej U Slončíkov či na Vrchrieke a v častiach obce U Sojkov a Široký most išla v domoch iba jedna fáza.
Na výjazd starosta obce povolal hasičov i v pondelok 28. augusta 2023. Členovia DHZ Horný Kelčov boli nasadení na sprístupnenie osady Huslov odstránením spadnutých stromov z prístupovej komunikácie. Členovia DHZ Vysoká nad Kysucou boli vyslaní na sprejazdnenie prístupovej komunikácie od osady U Janošca smerom na Chatu Kmínek. Obe prístupové komunikácie sa i za pomoci aktívnych chatárov ešte v ten deň podarilo sprístupniť.
Z dôvodu, že osady U Slončíkov a Vrchrieka boli už tretí deň bez elektrickej energie, sa obci s pomocou oboch DHZ a ochotných obyvateľov podarilo pre zasiahnuté domácnosti zapožičať elektrické centrály. V osade Slončíky sa elektrikárom podarilo obnoviť dodávku elektrickej energie v utorok 29. augusta 2023 vytvorením elektrického prepojenia z Korne, no osada Vrchrieka bola bez dodávky elektrickej energie až do piatku 1. septembra 2023, kedy bola v podvečerných hodinách opätovne obnovená.
Príroda a počasie nám tak všetkým opäť ukázali akí sme krehkí a zraniteľní, ale i to, že keď treba pomôcť predsa sa len medzi nami nájdu takí, ktorí neváhajú ani na chvíľu a im všetkým patrí úprimné ĎAKUJEM.

 

Miestna komunikácia do osady Zátoka v časti pod Prislupom

 

Spadnutá lipa U Slončíkov

 

Spadnutý smrek smerom do osady U Slončíkov v časti Pod Grúňom

 

Spadnutý strom pri detskom domove

 

Spadnutá vŕba U Košinari

 

Spadnutý smrek na miestnej komunikácii do osady Zlámaná

 

Spadnutý strom na ihrisko pri bývalej ZŠ Horný Kelčov

 

Prerezávanie cesty do osady Huslov

 

Prerezávanie cesty od osady U Janošca smerom na Chatu Kmínek

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada