Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Na riadnej schôdzi Obecného zastupiteľstva dňa 25. 4. 2008 bola poslancami obecného zastupiteľstva za miestnu časť Nižný Kelčov tlmočená žiadosť obyvateľov osady Škradné o prehĺbenie koryta miestneho potoka, ktorého dno je nad úrovňou miestnej komunikácie a v čase dažďa sa ihneď vyleje a zaplaví prístupovú cestu k rodinným domom smerom ku Krupom.

Nakoľko okolie potoka je podmáčané, bolo nutné možnosť jeho prehĺbenia prešetriť priamo na mieste s obsluhou bágra. K samotnej realizácii tejto požiadavky sa pristúpilo až v stredu 23. 7. 2008, kedy boli z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie futbalového ihriska dostupné i potrebné mechanizmy.

Sample Image

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada