Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

IMG 4398 V utorok 14. 2. 2023 sa v sále Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou konala Výročná členská schôdza Základnej organizácie zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami.

Pozvanie prijalo 80 členov a 3 hostia: starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, predseda ZO PFB Vysoká nad Kysucou Tibor Gaborík a pracovníčka ORPZ Čadca mjr. Mgr. Jana Zlochová, ktorá vykonala prednášku pre členov organizácie. Prednáška bola zameraná na podvodníkov a ostatnú trestnú činnosť páchanú najmä na starších spoluobčanoch. Prednáška členov zaujala lebo bola vykonaná pútavou formou s rôznymi praktickým radami ako môže i starší občan odradiť podvodníka a zlodeja od trestnej činnosti. Pani mjr. Mgr. Jana Zlochová v závere odovzdala členom rôzne reflexne prvky a letáčiky pre ich ochranu.
V priebehu schôdze sme si uctili 4 členov organizácie pri príležitosti ich
životných jubileí.
Starosta obce vo svojom diskusnom príspevku informoval členov o dianí v obci, plánovej výstavbe, o dokončení novej telocvične a poďakoval im za brigádnickú činnosť pri čistení brehov rieky Kysuce a ukladaní zámkovej dlažby.
V závere schôdze predsedníčka našej organizácie poďakovala starostovi obce a obecnému úradu za ústretovosť a vytváranie dobrých podmienok pre našu činnosť.
Celá výročná členská schôdza sa niesla v priateľskom duchu čoho dôkazom bolo i posedenie našich členov so štyrmi 70-tníkmi pri harmonike a speve a môžeme hodnotiť, že tento deň bol výnimočný pre našich starších spoluobčanov.

 

Text: Ľubomír Pavlík, tajomník ZO ZPCCH

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada