Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

IMG 4576Skutočnosť, že katastrom obce prechádza Beskydsko - Javornícka magistrála, viedla k vzniku nápadu každoročne organizovať nočný prechod hrebeňom Javorníkov na bežkách pod názvom Vysocká nočná stopa.

V priebehu rokov sa podujatie postupne rozrástlo i o tzv. peších účastníkov a dostalo pridružený názov Memoriál Milana Dormana ako pocta už nežijúcemu vysockému športovcovi, zanietenému hasičovi a dobrosrdečnému človeku Milanovi Dormanovi.
Jubilejný X. ročník obľúbenej večernej vychádzky katastrom obce Vysoká nad Kysucou sa konal v sobotu 25. februára 2023. Registrácia účastníkov prebiehala už od 16:00 v penzióne U Cipára. Počasie sa však postaralo o to, že účastníci museli svoje bežky kvôli nedostatku snehu nechať doma a na pripravenú trasu sa o 17:00 hod. vydať len tak „na pešo“. Tohtoročná trasa viedla z miestnej časti Semeteš cez osady U Solíkov, U Šupíkov, na Vrchrieku. Po vítanom občerstvení pokračovali do osady Žilinčárovce, Dučkov a Jedľovník. Tu na účastníkov opäť čakalo občerstvenie, aby sa mohli vydať na zvyšný najdlhší úsek trasy cez osadu Predná Šatina, po starom chodníku cez les smerom k osade Škradné a cez Lončiská až do cieľa, ktorým bolo už tradične Pohostinstvo Milan Lajčák na Nižnom Kelčove. Dôležité však je, že všetkých 140 registrovaných účastníkov dorazilo po nočnom dobrodružstve do cieľa bezpečne a v zdraví, i keď unavení a zablatení.
Poďakovanie za organizáciu podujatia a prípravu trate patrí bratom Mirovi a Milanovi Dormanovcom a ich rodine, obci Vysoká nad Kysucou, DHZ Vysoká nad Kysucou, Miroslavovi Zemanovi, Ivanovi Pavelkovi, Patrikovi Kmínkovi, pánovi Stanislavovi Arendášovi a pánovi Milanovi Lajčákovi za vynikajúce občerstvenie, Betke Varechovej za fantastický čaj v dvoch verziách – pre deti a pre dospelých a všetkým ochotným dobrovoľníkom, ktorých zásluhou možno X. ročník Vysockej nočnej stopy Memoriál Milana Dormana vyhlásiť opäť za úspešný!

 

Nech sa páči takto vyzerala trasa nočného dobrodružstva na bežkách ...

 

 Video z podujatia ...

Fotografie priamo z priebehu podujatia ...

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo