Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

332708248 885238712593060 3652032630712373324 nV polovici januára 2023 starostovia a primátori avizovali možnosť protestného zhromaždenia spísaním Kysuckej deklarácie, s ktorej požiadavkami sa stotožnilo Združenia miest a obcí Slovenska a predstavitelia miest a obcí naprieč celou republikou.

Nakoľko Vláda SR a ani nikto z predstaviteľov štátu, ktorým bola deklarácia doručená nereagovali a ani nezvolali rokovania k tejto téme a obrovskému problému, ktorý má negatívne dôsledky na finančné zdravie samospráv, v stredu 22. februára 2023 sa o 11:00 hod. sa starosta obce spoločne s pracovníkmi obecného úradu zúčastnil protestu pred Národnou radou SR v Bratislave pod názvom: „Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!“

Protestného zhromaždenia sa zúčastnila väčšina starostov a primátorov Kysuckých miest a obcí spoločne so svojimi občanmi. Zhromaždením chceli samosprávy upozorniť na negatívny vplyv rozhodnutí vlády, ktoré majú negatívny dopad na rozpočty miest a obcí, no najmä na neriešené vzniknuté problémy s vysokými cenami energií. Predstavitelia moci v našom štáte neadekvátne pristupujú problémom samospráv, ktoré si vyžadujú jednoznačnú pomoc zo strany vlády SR. Jedným z hlavných terčov kritiky samosprávneho združenia sú návrhy kompenzačných schém refundácií cien energií.


Mestá a obce žiadajú:

  • kompenzácie energií od októbra 2022
  • zastropovanie cien elektrickej energie do výšky max. 100€/MWh a plynu do výšky max. 50€/MWh, kompenzácia vykurovania Biomasou
  • kompenzácia alebo zníženie cien distribučných poplatkov
  • zastavenie prijímania legislatívy destabilizujúcej samosprávu
  • bezodkladné dofinancovanie originálnych kompetencií na úseku školstva-MŠ, školské kluby, CVČ, ZUŠ
  • dofinancovanie výpadkov príjmov samospráv z titulu zavedenia daňového bonusu
  • kompenzačnú schému na dodávky tepla pre objekty slúžiace na verejné účely-zdravotnícke zariadenia, verejné inštitúcie.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo