Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

IMG 3521Pomník obetiam Semetešskej tragédie na cintoríne bol odhalený 1. novembra 1945 na deň Všetkých svätých. I napriek pravidelnej starostlivosti zo strany obce, došlo v priebehu nasledujúcich desaťročí k postupnej degradácii ako pomníka tak i kamennej obruby hrobového miesta obetí Semetešskej tragédie a bola nevyhnutná jeho obnova. Vzhľadom na rozsah prác, ktoré bolo nutné realizovať, si zámer vyžadoval nemalú finančnú investíciu.

20. apríla 1945 bol piatok, vodca nemeckej ríše Adolf Hitler oslavoval narodeniny a začínal sa ďalší jarný deň. Chlapi sa chystali orať, kravy boli na pastve. Osadou Semeteš vo Vysokej nad Kysucou prechádzala okolo 7. hodiny, hliadka asi 80 vlasovcov cestou smerom z Veľkého Rovného do Turzovky. Niekde sa spomínajú len 10 členovia hliadky. Neznámi páchatelia (ako ich doslova nazýva obecná kronika, pravdepodobne však išlo práve o partizánov oddielu Rodina) zakopali v pravej strane štátnej cesty mínu, ktorá pri prechode uvedenej jednotky explodovala. Výbuch otriasol celou osadou a dvoch členov nacistickej hliadky zabil. Pomsta na seba nenechala dlho čakať.
Nacisti obkľúčili časť osady, vtrhli do miestnych chalúp, vyháňali ľudí a začali drancovať. Osemnásť mužov z osady zoradili do trojstupu a viedli po ceste do Turzovky, kde sídlilo gestapo. Vopred poslali spojku, aby prípad ohlásili. Zo spomienok pozostalých vyplýva, že chlapi boli presvedčení, že ich predvedú na gestapo a budú ich vypočúvať. No verili, že sa všetko vysvetlí. Na mieste, kde sa dnes nachádza pamätník, šachovito mužov rozostavili a oproti nim postavili guľomet. Sedemnásť z nich padlo. Jediný, ktorý tragédiu zázrakom prežil bol Štefan Cipár. Zabíjaniu ale nebol koniec. Ďalších dvoch mužov odvliekli od rodín a zastrelili ich v blízkom lesíku. Posledného zastrelili Jozefa Gumančíka vo vlastnom dvore, keď vychádzal na vyzvanie z domu. Na rukách mal polročného synčeka, ktorého musel odložiť.
Po krvavom incidente, 22. 4. 1945 obec zabezpečila obetiam masakru spoločný pohreb. Smútočný obrad sa konal o 17. hod. na obecnom cintoríne.
Pomník na cintoríne bol odhalený 1. novembra 1945 na deň Všetkých svätých. I napriek pravidelnej starostlivosti zo strany obce, došlo v priebehu nasledujúcich desaťročí k postupnej degradácii ako pomníka tak i kamennej obruby hrobového miesta obetí Semetešskej tragédie a jeho obnova si vyžadovala značnú finančnú investíciu. Z tohto dôvodu sa obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnenej výzvy Ministerstva obrany SR na rok 2022 za účelom ochrany a rozvoja historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny a spracovala žiadosť o dotáciu pod názvom „Obnova hrobového miesta obetí Semetešskej tragédie“. Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou bola Ministerstvom obrany SR posúdená ako opodstatnená a obec na realizáciu zámeru získala dotáciu vo výške 10 000,00 EUR s povinnosťou spolupodieľať sa na financovaní diela z rozpočtu obce sumou 488,54 EUR a sumou 1 165,40 EUR z mimorozpočtových zdrojov obce, v tomto prípade zo zdrojov partnera projektu, ktorým bolo Občianske združenie Voľný čas.
Po podpísaní Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2022 dňa 26. 07. 2022 obec zrealizovala prieskum trhu na zákazku „Obnova hrobového miesta obetí Semetešskej tragédie“. Najvýhodnejšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť Kamenárstvo Vladimír Hazucha, Čierne 64, 023 56 Makov.
Vzhľadom na nevyhnutný a plánovaný rozsah prác boli práce na obnove hrobového miesta obetí Semetešskej tragédie na cintoríne v ústredí obce naplánované až po Sviatku všetkých svätých. Predišlo sa tak k obmedzeniu návštevníkov cintorína a nenarušeniu piety na cintoríne, ktorú tento sviatok so sebou prináša. V prvej fáze prác došlo k demontáži obrubového rámu, stĺpikov a častí pomníka. Následne bol v pôvodnom rozmere spoločného hrobového miesta ručne vykopaný základový pás a to z dôvodu, že spoločný hrob sa nachádza medzi existujúcimi hrobovými miestami. Odstránené jednotlivé segmenty obrubového rámu, stĺpiky a časti pomníka boli postupne najskôr vyčistené otryskávaním a následne opravené tzv. plombovaním. Ide o technológiu vyplnenia defektov kamenno-lepidlovou zmesou v odtieni pôvodného kameňa. Následne boli jednotlivé komponenty kamenného obrubového rámu zabetónované čo zabezpečí ich stabilitu, pevnosť a hlavne trvácnosť. Opätovne zlepené boli i jednotlivé časti pomníka. Po celkovej montáži boli všetky segmenty komplexne začistené pomocou diamantových kartáčov. Tie zrovnali a zjednotili plochy po plombovaní a ďalšie nezrovnalosti, čím došlo k vytvoreniu jednotného vzhľadu. Kvôli zabráneniu nasávania vlhkosti boli všetky segmenty natreté impregnačným náterom, aby došlo k tzv. „uzavretiu kameňa“. Na záver bola celá kamenná zostava hrobového miesta ošetrená transparentným povrchovým náterom, ktorý kameň ochráni pred poveternostnými vplyvmi. Na stĺpiky obrubového rámu bola opätovne uchytená pôvodná kovaná reťaz, ktorá bola v rámci obnovy kompletne očistená a ošetrená patinovým náterom. Obnovená bola i tabuľa s menami 21 pochovaných mužov. Tabuľa bola očistená a jednotlivé písmená opätovne obnovené. Poslednou fázou realizovaných prác boli terénne úpravy, v rámci ktorých bol vnútorný priestor hrobového miesta doplnený ornicou. Zemina bola ručne zrovnaná a do celého priestoru bol vysadený trávnik. O jeho zapestovanie v jarných mesiacoch a následnú údržbu sa bude starať obec Vysoká nad Kysucou prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí realizujú starostlivosť i o celý cintorín.
Realizáciou projektu „Obnova hrobového miesta obetí Semetešskej tragédie“ získalo miesto posledného odpočinku 21 obetí Semetešskej tragédie opäť patričnú pietu a melancholickú krásu. Je veľmi dôležité nezabúdať na podobné tragédie a každý človek na zemi by sa mal snažiť, aby takýchto alebo podobných hrobov už nepribúdalo!

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná obec Vysoká nad Kysucou.

logo minv obrany

 

 

Hrobové miesto obetiam Semetešskej tragédie PRED realizáciou projektu:

 

Hrobové miesto obetiam Semetešskej tragédie PO realizácii projektu:

 

Realizácia projektu:

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo