Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

IMG 3435Používanie elektrobicyklov dnes už nie je ničím výnimočných a neustále pribúda počet majiteľov a vyznávačov tohto výdobytku modernej techniky bicyklovania.
Obec Vysoká nad Kysucou sa v snahe zachytiť tento rastúci trend, aktívne hľadá mimorozpočtové možnosti financovania výstavby nabíjacích staníc pre elektrobicykle na jej území, a tak podporiť tento druh mobility.

S týmto zámerom obec Vysoká nad Kysucou v rámci výzvy Nadácie EPH pod názvom „V mojom okolí 2022“ spracovala a podala žiadosť „Servisné odpočívadlo pre cyklistov“. Žiadosť bola posúdená ako úspešná a obec získala na výstavbu solárnej nabíjacej stanice pre elektrobicykle dotáciu vo výške 2 000, 00 EUR.
Za miesto realizácie bolo vybrané námestie v centre obce, kde si cyklisti počas nabíjania bicykla môžu nielen oddýchnuť či sa občerstviť, ale si i aktívne zašportovať, napríklad na workoutovom ihrisku.
Vzhľadom na výšku poskytnutej dotácie a priestorové možnosti, obec Vysoká nad Kysucou zvolila realizáciu nabíjacej stanice v tzv. stĺpovom variante. Nabíjacia stanica nie je závislá na elektrickej sieti a elektrinu vyrába solárny panel. Stĺp je využívaný ako multifunkčný, pretože plní i funkciu stĺpa verejného osvetlenia. Súčasťou nabíjacej stanice je zásuvka na 230V/300W, 1 x konektor USB 5V (pre nabíjanie mobilných zariadení), 2 x držiak na telefón či tablet, stojan na bicykel a samozrejmosťou je i kompresor. Stĺp je umiestnený tak, aby bol monitorovaný kamerovým systémom v obci.
Jedným z hlavných predpokladov pre rozvoj elektromobility je zvyšovanie dostupnosti nabíjacích staníc, a to bol i hlavný cieľ realizovaného projektu, pričom obec Vysoká nad Kysucou sa bude i naďalej aktívne zapájať do obdobných výziev, aby nabíjacie stanice pre elektrobicykle mohli byť vybudované i na ďalších miestach jej katastra a priamo tak podporiť rozvoj tohto druhu cestovného ruchu.

 

Tento projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore:

nadacia EPH

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada