Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageZ dôvodu nefunkčnej melioračnej sústavy odvodnenia poľnohospodárskej pôdy, nad úrovňou cintorína v ústredí obce, dochádza k častému zatápaniu hrobových miest.
Obecný úrad preto spracoval projekt „Regulácia farského potoka a odvodnenie cintorína“ s rozpočtovým nákladom 2 900 000,- Sk.  Uvedený projekt bol zaslaný na Enviromentálny fond životného prostredia Bratislava. Nakoľko projekt bol z časti úspešný – získali sme dotáciu 1 200 000,-  Sk,  od 30. 6. 2008 sa začalo s realizáciou jeho prvej časti - odvodnenie cintorína.

Práce dodávateľsky vykonáva firma B&B Korňa a spočívajú s výkopu 97 m dlhého odvodňovacieho drénu v hĺbkach 2,5 až 2,8 m, zaústeného do Farského potoka. Zaústenie bude opatrené kamenným záhozom.
V odvodňovacom dréne je zabudované flexibilné potrubie 2 x PVC – DN 200, obsypané drveným kamenivom  o priemere 8 až16 mm, do výšky 60 cm. Zbytok výkopu bude zasypaný štrkom.
Do vykopaného drénu bude uložené i vodovodné potrubie, ktorým bude napojený i kostol sv. Matúša na obecný vodovod. Plánované ukončenie prác je 20. 7. 2008.

Na tomto mieste Vám prinášame niekoľko fotografií z práve prebiehajúcich prác ...

 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada