TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

výsledky volieb 2Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy na volebné obdobie 2022 - 2026 sa konali 29. októbra 2022

 

Výsledky komunálnych volieb v obci Vysoká nad Kysucou

Komunálne voľby na volebné obdobie 2022 - 2026 sa konali 29. októbra 2022. Komunálnych volieb sa zúčastnilo  828 z 2 133 zapísaných voličov, čo predstavuje 38,82 %.  Obec Vysoká nad Kysucou je rozdelená na 3 volebné obvody.

 

Voľby starostu obce Vysoká nad Kysucou

1. Anton Varecha, Mgr., 46 r., starosta obce, NEKA ........................................... 730 hlasov


Voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1 – Ústredie
Počet zapísaných voličov - 1 171
Počet zúčastnených voličov - 514 (43,89 %)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva - 503
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce - 445

 

Vo volebnom obvode č. 1 kandidovalo na post poslanca obecného zastupiteľstva 11 kandidátov. Tento obvod bude v pléne Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou zastúpený 5 poslancami.
1. Erik Jančík, 22 r., študent, NEKA .................................................................... 340 hlasov
2. Janka Jurčová, Mgr., 53 r., učiteľka, HLAS - SD ........................................... 216 hlasov
3. Jozef Zborovan, 58 r., dôchodca, SNS .............................................................. 184 hlasov
4. Jozef Holičár, Mgr., 49 r., asistent predaja, SAS ............................................ 161 hlasov
5. Katarína Chnapková, Mgr., 45 r., učiteľka, HLAS - SD .......................................... 154 hlasov

6. Miroslav Dočár, Ing., 64 r., dôchodca, HLAS - SD ............................................. 144 hlasov
7. Jozef Vavrica, Dpt., 69 r., dôchodca, KDH .......................................................... 141 hlasov
8. Anton Kupšo, JUDr., 55 r., SZČO, Skúsme to inak ............................................. 119 hlasov
9. Katarína Adamcová, Mgr., 45 r., nezamestnaná, SMER - SD ............................. 117 hlasov
10. Mária Kovačiková, Mgr., 56 r., pracovná asistentka, SMER - SD .................... 109 hlasov
11. Oľga Hancová, 66 r., dôchodkyňa, SMER - SD .................................................. 70 hlasov

 

 

Volebný obvod č. 2 – Nižný kelčov
Počet zapísaných voličov - 518
Počet zúčastnených voličov - 183 (35,33 %)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva - 143
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce - 162

 

Vo volebnom obvode č. 2 kandidovali na post poslanca obecného zastupiteľstva 2 kandidáti. Tento obvod bude v pléne Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou zastúpený 2 poslancami.
1. Katarína Jantošová, Mgr., 34 r., účtovníčka, HLAS - SD ................................. 133 hlasov
2. Miroslav Dorman, 51 r., SZČO, HLAS - SD ....................................................... 131 hlasov

 

 

Volebný obvod č. 3 – Vyšný Kelčov
Počet zapísaných voličov - 444
Počet zúčastnených voličov - 131 (29,50 %)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva - 126
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce - 123

 

Vo volebnom obvode č. 3 kandidovali na post poslanca obecného zastupiteľstva 2 kandidáti. Tento obvod bude v pléne Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou zastúpený 2 poslancami.
1. Ľubomír Pavlík, Ing., 66 r., dôchodca, SMER - SD ................................................. 109 hlasov
2. Milan Pivko, 44 r., zvárač, HLAS - SD ....................................................................... 104 hlasov

 

 

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja vo Vysokej nad Kysucou

Vo Vysokej nad Kysucou sa volieb do orgánov samosprávneho kraja, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022 zúčastnilo 816 z celkovo 2 133 zapísaných voličov, čo predstavuje 38,26%.

 

Účasť na voľbách do orgánov samosprávneho kraja v obci Vysoká nad Kysucou podľa okrskov:

Číslo

Názov volebného okrsku

Počet zapísaných voličov

Počet zúčastnených voličov

%

         

1.

Ústredie

1 171

502

42,87

2.

Nižný Kelčov

518

183

35,33

3.

Vyšný Kelčov

444

131

29,50

 

 

Kandidátom na post predsedu ŽSK voliči v obci Vysoká nad Kysucou odovzdali nasledovné hlasy:

Volebné číslo

Meno a priezvisko kandidáta na poslanca ŽSK

Obec

Ústredie

Nižný Kelčov

Vyšný Kelčov

 

 

 

     

1.

Katarína Boková

 15

6

0

2.

František Drozd

51

28

11

12

3.

Igor Choma, Ing.

176

109

33

34 (1.)

4.

Igor Janckulík, Bc.

89

49

34

6

5.

Erika Jurinová, Ing.   (1.)

  276 (1.)

185 (1.)

59 (1.)

32

6.

Marián Murín

22

9

5

8

7.

Peter Slyško

66

32

10

24

8.

Andrea Starinská, Mgr.

15

12

0

3

9.

Miroslav Urban

12

3

5

4

10.

Daniela Zemanová

8

5

2

1

 

 

Kandidátom na post poslanca zastupiteľstva ŽSK voliči v obci Vysoká nad Kysucou odovzdali nasledovné hlasy:

Volebné číslo

Meno a priezvisko kandidáta na poslanca ŽSK

Obec

Ústredie

Nižný Kelčov

Vyšný Kelčov

 

 

 

     

1.

Martin Baník

19

 9

4

6

2.

Marianna Bebčáková, Ing. (7.)

204 (5.)

130 (4.)

40 (5.)

34 (7.)

3.

Anna Belousovová, RNDr. (5.)

227 (2.)

141 (2.)

56 (3.)

30

4.

Ľudovít Cabuk, Ing.

17

9

4

4

5.

Jozef Cech, PaedDr. (4.)

72

 39

22

11

6.

Stanislav Cyprich, DiS.art

13

11

1

1

7.

František Drozd

41

20

13

8

8.

Ľubomír Golis, JUDr.

217 (3.)

131 (3.)

42 (4.)

44 (4.)

9.

Jozef Grapa, Ing. (3.)

89

46

26

17

10.

Milan Gura, Ing.

93

 58

14

21

11.

Juraj Hlavatý, PaedDr.

64

29

30

5

12.

Pavol Holeštiak, PhDr., PhD., RSc.

36

31

4

4

13.

Dana Jašurková, Mgr.

28

21

6

1

14.

Danka Jašurková, PaedDr.

35

25

6

4

15.

Peter Jurga, PhDr.

63

38

11

14

16.

Erik Kajánek

18

13

0

5

17.

Jozef Kajánek

19

15

1

3

18.

Martin Klimek, Mgr.

32

13

14

5

19.

Jaroslav Klus, Mgr.

15

10

2

3

20.

Michal Krenžel

11

10

0

1

21.

Marián Kubala

20

13

4

3

22.

Ľubomír Kubla

19

8

8

3

23.

Martin Kučerík

11

7

2

2

24.

Renáta Majchráková, Mgr.

41

 24

11

 6

25.

Denis Maslák

15

7

5

3

26.

Marián Masnica, Ing.

212 (4.)

97 (5.)

65 (2.)

50 (3.)

27.

Jozef Mozol, Mgr.

23

16

7

0

28.

Jozef Pajer, JUDr.

29

 20

6

 3

29.

Martin Pavlík

305 (1.)

151 (1.)

81 (1.)

73 (1.)

30.

Milan Pišček, MUDr., MPH

30

18

7

5

31.

Ján Podmanický, JUDr., PhDr., PhD. (1.)

159 (6.)

 90 (6.)

31

 38 (5.)

32.

Eleonóra Rudinská, PaedDr.

60

44

10

6

33.

Tomáš Rudinský

22

15

3

4

34.

Marta Sláviková, Mgr.

149 (7.)

47

38 (6.)

64 (2.)

35.

Zuzana Staníková

24

16

8

0

36.

Peter Staškovan

8

4

2

2

37.

Peter Strapáč, JUDr., PhDr., PhD.

108

47

25

36 (6.)

38.

Martin Šenfeld, Ing., MBA (2.)

135

72 (7.)

37 (7.)

26

39.

Matej Šimášek, JUDr., PhDr., PhD. (6.)

83

 35

33

15

40.

Peter Šimčisko, PhDr. 

13

5

5

3

41.

Pavla Šimeková, Ing.

8

5

1

2

42.

Marcel Šulo, Mgr. 

22

13

4

5

43.

Xénia Šurhaňáková, Mgr.

11

7

4

0

44.

Anna Trauerová, Ing.

7

5

1

1

45. 

Tomáš Urbaník, Mgr.

11

 7

2

 2

46.

Jozef Vražel, JUDr., Ing., PhD.

60

40

10

10

47. 

Juraj Vrba

5

 2

1

2

48.

Radoslav Zajac, Ing.

39

21

7

11

Pozn. 1.: Vyznačení kandidáti boli zvolení do zastupiteľstva ŽSK za obvod Čadca. Číslo za ich menom udáva poradie v akom boli podľa počtu hlasov zvolení do zastupiteľstva ŽSK.
Pozn. 2.: Číslo za získanym počtom hlasov vo volebnom okrsku udáva miesto, na ktorom sa kandidát s počtom získaných hlasov v okrsku umiestnil.

 

 

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Podľa §158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo