Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

IMG 2909Zamestnanci obce Vysoká nad Kysucou zrealizovali dňa 29. októbra 2022 výmenu časti dažďových žľabov na budove materskej školy vo Vyšnom Kelčove. Po vyčistení dažďových žľabov na budove bolo totiž zistené, že časť žľabu je deravá a dažďová voda steká na okno a parapet. Zamestnanci obce preto zrealizovali jeho výmenu v približnej dĺžke cca 12m vrátane zaústenia na dažďový zvod.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada