Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

IMG 2617Občianske združenie Lupežov bolo vo Vysokej nad Kysucou založené v roku 2017. Jeho členovia sa snažia uchovávať, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, obnovovať a zachovávať kultúrne tradície a remeslá, vytvárať prostredie a podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a organizovať voľnočasové aktivity. Svojou činnosťou propagujú obec Vysoká nad Kysucou a taktiež realizujú aktivity vedúce k jej rozvoju, k skvalitneniu bývania a skrášleniu životného prostredia. Takouto aktivitou bol i nápad skultúrniť a revitalizovať zdanlivo bezvýznamný kúsok zelene tzv. "trojuholník", ktorý vznikol napojením miestnej komunikácie Stará cesta na cestu II/487.

A prečo práve toto miesto? Už v minulosti za "bývalého" režimu, kedy neexistoval internet, mobilná komunikácia , SMS či rôzne sociálne siete, sa pri ňom pravidelne počas leta stretávali mladí ľudia a viedli dlhé večerné rozhovory. Modernou terminológiou povedané, išlo o miesto akéhosi komunitného stretávania sa. Tým, že táto plocha sa ako "nechcená" vynára z asfaltu, nikto jej v súčasnosti už nevenoval pozornosť ani nejavil snahu o jej údržbu. I keď aktívne členky sa všemožne snažili zrealizovať v „trojuholníku“ kvetinovú výsadbu, predsa len na jeho revitalizáciu bol potrebný intenzívnejší zásah.

Nádej na zmenu priniesla Nadácia KIA Slovakia vyhlásením grantovej výzvy Dobrovoľníctvo 2022 – Zelené komunity. OZ Lupežov sa do zverejnenej grantovej výzvy zapojilo spracovaním a podaním žiadosti pod názvom „Zelená križovatka“. Žiadosť bola posúdená ako úspešná a na realizáciu projektového zámeru bola OZ Lupežov poskytnutá dotácia vo výške 2 000 EUR. Po nevyhnutných prípravných prácach sa so samotnou realizáciou projektového zámeru začalo v mesiaci september a to z dôvodu, že horúce a suché letné mesiace neboli na výsadbu rastlín vhodné.

V prvej etape prác boli odstránené pôvodné poškodené obrubníky a odbagrovaná zemina, ktorá bola skôr kamennou navážkou. Následne členovia združenia vybagrovanú plochu ohraničili osadením a zabetónovaním pevných cestných obrubníkov. Po zaschnutí betónu, bola do vzniknutého „trojuholníka“ navezená nová zemina. Tá bola prekrytá záhradnou fóliou a plocha „trojuholníka“ bola následne rozdelená na kamienkovú časť a časť pokrytú píniovou kôrou. Funkčnému členeniu bola prispôsobená i rastlinná výsadba, ktorú realizovali členky združenia. Dominantnou rastlinou celej kompozície je sadenica ihličnana na kmienku. Posledným plánovaným a umiestneným prvkom, ktorý dotvoril celú kompozíciu revitalizovaného „trojuholníka“, je krásny pieskovcový solitér, na ktorom môžete vidieť jednotlivé vrstvy kameňa a ktorého povrchová štruktúra pripomína drobné skameneliny.

Ukončením prác sa tak zavŕšila etapa realizácie a zároveň otvorila etapa ďalšej starostlivosti. O rast rastlín sa však musí postarať matka príroda a my dúfame, že zdanlivo bezvýznamný kúsok zeme sa nám vďaka implementácii nášho projektu „Zelená križovatka“ podarilo zrevitalizovať do podoby, ktorá poteší každého kto prechádza okolo autom, na bicykli či pešo. Snáď realizácia tohto krásneho zámeru ľuďom dokázala a možno ich aj motivovala, aby kvalitu životného prostredia vnímali ďalej ako iba po oplotenie vlastnej záhrady ...

 

Tento projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore:

nadácia kia

Pozrite ako sa dielo podarilo zrealizovať od začiatku až po jeho konečnú podobu...

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada