TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObec Vysoká nad Kysucou spoločne s partnerskou obcou Hutisko - Solanec realizujú projekt s názvom „Beskyde Beskyde – pieseň znie“, ktorý bol podporený z programu Interreg V-A SK-CZ Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, Fond malých projektov.

Obec Vysoká nad Kysucou pre zachovanie historického a prírodného dedičstva na pohraničí nahrá spevník tradičných piesní z Kysúc a Valašska , z okolia obcí Vysokej nad Kysucou a Hutisko – Solanec. Pôjde o autentické piesne, nahraté špeciálne pre spevník ale tiež nahrané na vystúpení domácich a susedských folklórnych súborov. Folklór a piesne budú predstavené na tradičnom podujatí Váľanie Mája vo Vysokej nad Kysucou

Kód projektu: SK/FMP/11b/07/019
Celkové náklady: 10 212,00 EUR
Výška príspevku EFRR: 8 680,20 EUR
Výška príspevku ŠR SR: 1 021,20 EUR
Konečný prijímateľ: Obec Vysoká nad Kysucou
Hlavný cezhraničný partner: Hutisko - Solanec
Doba realizácie: 5/2022 - 7/2022

 

logá

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo