Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

bleskozvod 20220804 141645Pracovníci obce dňa 1. 8. 2022 realizovali čiastočnú opravu sústavy bleskozvodov na objekte budovy TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Po revíznej kontrole boli 4 body zo 6 nevyhovujúce.

Cieľom prác bolo do zeme natĺcť uzemňovacie tyče a pospájať ich s existujúcim vedením. Na oprave bleskozvodov sa priebežne pracuje.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada