Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb ZS HK 20220722 103054I počas letných dní obec Vysoká nad Kysucou prostredníctvom zamestnancov obce a mladých brigádnikov realizovala nevyhnutnú údržbu zelene. Pracovníci obce a brigádnici spoločnými silami realizovali kosenie a hrabanie trávy:

  • Centrum obce: námestie, plochy okolo Domu služieb, okolie parkoviska pred ihriskom TJ SPARTAK, od stanice ŽSR smer pohrebisko, plochy okolo prejazdu ŽSR, priestor pri pošte a okolie oboch parkovísk, okolie cesty medzi farou a pohrebiskom, okolie parkoviska pri pohrebisku, vyrastajúcu zeleň na chodníku od centra po autobusovú zastávku u Šteglíka

  • TJ SPARTAK: hracia plocha, brehy za budovou, breh rieky Kysuca 

  • Pohrebisko Vysoká nad Kysucou

  • Pohrebisko Vyšný Kelčov
  • Areál bývalej základnej školy Vyšný Kelčov

  • Okolie všetkých autobusových zastávok
  • Okolie uvítacích tabúľ pri vstupe do obce 
  • Nižný Kelčov: plocha pri autobusovej zastávke Široký most, zelené plochy pri napájaní sa MK Stará cesta na cestu II/487, plocha železničnej stanice Nižný Kelčov
Súčasťou prác bol i zber odpadu na udržiavaných plochách ako aj vysypanie a výmena košov v autobusových zastávkach. Taktiež v rámci pravidelnej údržby sa vykonalo čistenie fontány, polievanie a hnojenie kvetov na stĺpoch verejného osvetlenia.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada