Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb priepust semetes 20220621 150721Na základe podnetu zo strany obyvateľov, zrealizovali dňa 21. 06. 2022 pracovníci obce za pomoci bagra v miestnej časti Semeteš – Ovčovce opravu nátoku vodného toku do priepustu popod miestnu komunikáciu.

Na miesto realizácie boli dovezené betónové panely, ktoré boli následne bagrom uložené do koryta potoka a bolo tak zregulované koryto potoka v mieste nábehu vodného toku do rúry popod miestnu komunikáciu. Panely boli v ďalšej fáze prác zo zadnej strany obsypané štrkovitým materiálom. Uložením panelov tak došlo k zabráneniu podmývania brehov v okolí priepustu a samotnej miestnej komunikácie.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo