TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

svatoanenska put 008Od 20. júna 1911 je na hore Kyčera vo Vysokej nad Kysucou postavená kamenná kaplnka zasvätené sv. Anne Kaplnka je postavená priamo na mieste jej údajného zjavenia. (Monografia Vysoká nad Kysucou, str. 92).


Pri príležitosti sviatku mena Anna sa tu každoročne koná sv. omša. Svätej omši predchádza púť veriacich od farského kostola sv. Matúša. I keď sv. omša sa koná každoročne, púť bola niekoľkokrát prerušená rôznymi udalosťami či spoločenskými zásahmi a naposledy ju počas dvoch rokov prerušili opatrenia súvisiace s ochorením covid-19.

V nedeľu 24. júla 2022 o 9:00 však veriacim vo Vysokej nad Kysucou nič nebránilo, aby mohli absolvovať niekoľko kilometrovú prechádzku, modliac sa sv. ruženec a doniesť tak sochu Panny Márie opäť do kaplnky na hore Kyčera k svojej matke sv. Anne.

Vyvrcholením púte bola o 11:00 hod. slávnostná sv. omša, ktorú v nádhernom prostredí a vyzdobenej kaplnke celebroval vysocký farár František Mikuláš.

Po nasýtení duše sa o nasýtenie tela už tradične postarali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov, ktorí mali pre všetkých návštevníkov okrem priestoru na oddych pripravené i dobroty na posilnenie a doplnenie energie.

Možno uvoľnenie všetkých protiepidemiologických opatrení a priam ideálne počasie sa postarali o to, že účasť na tohtoročnej Svätoannenskej púti na horu Kyčera možno zrejme považovať za rekordnú.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo