Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Tohtoročné striedanie slnečných a daždivých dní praje bujnému rastu vegetácie. Snahou obce je i napriek obmedzenému počtu zamestnancov a pracovníkov zabezpečiť pravidelnú a dostatočnú údržbu zelených plôch. Do konca mesiaca jún 2022 sa podarilo zrealizovať vykosenie všetkých zelených plôch, na ktorých obec realizuje údržbu zelene.

Súčasťou prác bolo aj mulčovanie okolo miestnych komunikácií smerom na Vrchrieku, do Jedľovníka, do Škradného a do Varechovského potoka. Vo Vyšnom Kelčove smerom do Liskov, Zátoky, Hranice a do Slončíkov.
Súčasťou údržby zelene bolo i kosenie námestia, strihanie kríkov a pravidelné čistenie fontány.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo