Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb den matiek2022 DSC 7289Matka – čo všetko v sebe skrýva jedno slovo.
Matka – jej úsmev, ktorý oslňuje, jej veľké srdce, ktoré skrýva nekonečnú lásku,
ale i lásku, ktorou plným priehrštím zahŕňa okolitý svet.
Matka je oceán i slnko, je to teplá ľudská dlaň a láskavé slovo.

Deň matiek, ktorý sa oslavuje vždy 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. V tomto sviatku sa odzrkadľuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť matky. Veď každá mama cíti nielen slzy vo svojich očiach, úsmev nielen na svojich perách, ale pozerá a vidí, počúva a počuje všetkých naokolo.

Pri príležitosti tohto sviatku Obec Vysoká nad Kysucou privítala v nedeľu 08. mája 2022 mamy a staré mamy v sále kultúrneho domu, aby im v deň, ktorý je dňom ich uznania a ocenenia poďakovala za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť. V slávnostnom príhovore sa všetkým mamám prihovoril starosta obce Mgr. Anton Varecha, ktorý im poďakoval za vrelú materinskú lásku, nehu a obetavosť a zároveň im poprial pevné zdravie, veľa šťastia, aby ich materinská láska, ktorú rozdávajú, bola odmenená dobrotou, oddanosťou, úsmevom a láskou ich detí.
Nedeľné popoludnie prítomným spríjemnili svojimi vystúpeniami deti z materskej školy, ktorí si pre svoje mamy pripravili i malú pozornosť v podobe kvetu a krásneho pozdravu, ďalej žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana a záver programu patril FS Vysočanka, ktorá vystúpila s ľudovým pásmom „Krštenie“. Pre všetky prítomné mamy a staré mamy bolo pripravené občerstvenie a kvet.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo