Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb P 2Farský kostol sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou čaká v tomto kalendárnom roku stavebne, technicky i finančne náročná investícia. Je ňou avizovaná výmena celej strechy.

Nepôjde len o samotnú výmenu krytiny, ale počas prác bude postupne v jednotlivých etapách odstránená aj pôvodná strecha, a to vrátane krovu. Dodávateľská firma následne zhotoví nový krov a ako krytina bude použitý medený plech. Práce budú realizované v etapách v zmysle vyjadrení povoľovacích orgánov.

Vo štvrtok 7. apríla 2022 sa konalo pracovné stretnutie za účelom prejedania postupov celého projektu, ktorého sa zúčastnili: hlavný ekonóm Žilinskej diecézy Mgr. Ing. Peter Dubec, odborníčka na historické krovy doc. Ing. Renáta Korenková, PhD., člen farskej ekonomickej rady Jozef Vavrica, pán farár a starosta obce. V rámci stretnutia boli predložené ponuky potencionálnych záujemcov na zhotoviteľa diela a s hlavným ekonómom diecézy prerokovaná i možnosť poskytnutia pôžičky na čiastočné financovanie diela. Na záver stretnutia sa uskutočnila i obhliadka podkrovných priestorov kostola, kde boli upresnené niektoré detaily.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo