Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb IMG 7887Pamätníky a cintoríny nie sú len miestami mŕtvych. Vedú sa tu živé dialógy, plnia odkazy pre živých, ktorí kráčajú v šľapajach padlých. Sú na to, aby sme si uvedomili, že vojnu ako prostriedok riešenia treba už navždy vylúčiť zo života krajín. Sú dôkazom toho, že vojny nič nevyriešili, len spôsobili nesmiernu bolesť a poznačili životy viacerých generácií. Ich miesto je preto nezastupiteľné a význam nadčasový.

Obec Vysoká nad Kysucou sa každoročne snaží venovať maximálnu starostlivosť a údržbu pamätníkom venovaným obom svetovým vojnám. Na jej území sa nachádza Pamätník padlým rodákom v I. svetovej vojne a Pamätník obetiam Semetešskej tragédie.

Obec Vysoká nad Kysucou sa každoročne snaží venovať maximálnu starostlivosť a údržbu pamätníkom venovaným dvom svetovým vojnám. Na jej území sa nachádza Pamätník padlým rodákom v I. svetovej vojne a Pamätník obetiam Semetešskej tragédie.

Pamätník padlým rodákom v I. svetovej vojne sa nachádza „na rínku“ pred budovou, kde sídli Slovenská pošta. Pamätník bol slávnostne odhalený 28. októbra 1930 a pôvodne sa nachádza v záhrade Ústrednej rímsko-katolíckej školy (budova, kde dnes sídli pošta). Po úprave námestia v októbri a novembri 1935 bol premiestnený na súčasné miesto.
Pamätník obetiam Semetešskej tragédie bol postavený priamo na mieste tragickej udalosti a odhalený počas osláv SNP v roku 1945 o čom svedčia zápisnice MNV vo Vysokej.

Oba pamätníky sú umiestnené v exteriéri a preto sú pochopiteľne vystavené vplyvom poveternostných podmienok čo sa v priebehu rokov prejavilo na ich vonkajšom vzhľade a bola nevyhnutná ich rekonštrukcia resp. obnova. Tento zámer bolo možné realizovať vďaka zverejnenej výzve Ministerstva obrany SR, ktoré zverejnilo výzvu práve na obnovu pamätníkov venovaných vojnovým udalostiam. Občianske združenie Voľný čas, ako jeden z oprávnených žiadateľov, preto spracovalo žiadosť, ktorá bola posúdená ako úspešná a združeniu sa podarilo na obnovu oboch pamätníkov získať dotáciu vo výške 4 500,00 EUR pričom OZ Voľný čas deklarovalo navrhovaný zámer dofinancovať sumou 900,00 EUR.
V rámci zrealizovaných prác bolo v prvom stupni zrealizované očistenie oboch pamätníkov a ich najbližšieho okolia technológiou Isokor kombinujúcou čistenie chemickými a fyzikálnymi faktormi za využitia šetrného tlaku vody, abrázie mäkkým kartáčom a neutrálnym prípravkom na prírodnej báze Isokor Cleaner Facade. Zámerom bolo očistiť oba pamätníky na tzv. pôvodný kameň. Zámer sa podarilo realizovať na Pamätníku obetiam Semetešskej tragédie avšak po odstránení náteru Pamätníka padlým rodákom v I. svetovej vojne bolo zistené, že kameň pamätníka je značne zvetraný a dochádza k jeho odpadávaniu, preto je nevyhnutné vykonať jeho chemickú stabilizáciu. Dodávateľská firma preto zrealizovala po odstránení prebytočného zvetraného materiálu jeho ošetrenie penetračným náterom a následnú povrchovú úpravu prípravkom Decotop PCI v troch vrstvách v pieskovcovom odtieni. Po dokončení čistiacich a náterových prác boli oba pamätníky ošetrené nanometrickým ochranným náterom Isokor SW EKO. Obnovou prešli i pamätné dosky s menami padlých vysočanov na oboch pamätníkoch. Najskôr došlo k ich očisteniu a následne k obnove písma.
Súčasťou realizácie projektu bolo i vyhotovenie a osadenie informačnej tabule k Pamätníku obetiam Semetešskej tragédie. Na jej príprave s obcou spolupracoval ak. mal. Miroslav Cipár, novinár Ladislav Paštrnák, historik Drahomír Velička a konečnú grafickú podobu zrealizovala spoločnosť Magma Mária Ščuryová. Jej úlohou je priniesť okoloidúcim a tým, ktorí sa pri pamätníku pristavia informácie čo sa na mieste kde stoja odohralo v piatok 20. apríla 1945.

Práce na obnove oboch pamätníkov realizovala firma ISM Trading, sr.o., Raková 1631, ktorá v rámci zrealizovaného verejného obstarávania ponúkla najvýhodnejšiu cenu.
Vďaka dotácii Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa podarilo zrealizovať obnovu oboch pamätníkov v obci Vysoká nad Kysucou, ktoré tak i po budúce generácie budú tak mementom a odkazom o nezmyselnosti akéhokoľvek vojenského konfliktu a nedajú zabudnúť na tých, ktorým vojny zobrali to najcennejšie čo mali a čo im už nikto nedokázal vrátiť – holý život ...

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný OZ Voľný čas.

3343 logomosr

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo