Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb ocenenie ziakov2021 DSC 5842Školský rok 2020/2021 nebol pre školákov vôbec jednoduchý. Situácia okolo šírenia ochorenia Covid-19 spôsobila, že si žiaci museli prejsť neľahkým obdobím rôznych opatrení a výučby cez internet. I napriek tomu sa našli žiaci, ktorých táto situácia neodradila a zapojili sa do okresných, krajských a celoslovenských súťaží, kde sa im podarilo i uspieť.

Týchto žiakov privítal a ocenil starosta obce Mgr. Anton Varecha v stredu 16. júna 2021 v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Boli nimi:

 

Juraj Kubinec2. B trieda

- 2. miesto celoslovenské kolo – Slavistické pierko

- úspešný riešiteľ - iBobor

Lucia Matejová3. trieda

- úspešná práca v krajskom kole, postup do celoslovenského kola - Vesmír očami detí

Mária Hesková4. trieda

- úspešná práca v krajskom kole, postup do celoslovenského kola – Vesmír očami detí

Matej Papajčík6. trieda

- 1. miesto v celoslovenskom kole – Ochrana pred požiarmi očami detí

Matej Vlček8. trieda

- úspešný riešiteľ okresné kolo – Geografická olympiáda

- úspešný riešiteľ krajské kolo – Čo vieš o hviezdach?

Matúš Budoš9. trieda

- úspešný riešiteľ okresné kolo- Chemická a Matematická olympiáda, Olympiáda v slovenskom jazyku, Čo vieš o hviezdach?

Matej Smieško9. trieda

- úspešný riešiteľ okresné kolo – Geografická olympiáda

- 1. miesto v okresnom kole – Matematická olympiáda

- 4. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole – Chemická olympiáda

- najúspešnejší žiak reprezentujúci školu v škol. roku 2020/2021

 

Deti v tento deň neprišli súťažiť, merať si svoje vedomosti, zručnosti a svoju šikovnosť s ostatnými. Prišli, aby si vychutnali pocit odmeny za svoje úspechy.

Starosta obce každému osobne poďakoval za šírenie dobrého mena školy, ale i obce samotnej. Poprial im veľa húževnatosti, vytrvalosti, usilovnosti a energie, aby sa pod vedením svojich učiteľov i naďalej zúčastňovali súťaží v rôznych oblastiach, ktoré sú im ponúkané. Vyslovil aj želanie, aby o rok mohol privítať na takomto stretnutí nielen ich, ale i ich kamarátov a kamarátky.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo