TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb 20210208 083308Vážení rodičia,

v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 a uznesením vlády 122/2021 z 28. februára 2021 ako aj Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 Vám oznamujeme, že riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou so súhlasom Zriaďovateľa v čase od 08. 03. 2021 rozhodol naďalej zabezpečovať prezenčnú formu vzdelávania pre žiakov 1. - 4. ročníka a skupiny 5+1 na druhom stupni podľa COVID AUTOMATU a prezenčne budú môcť deti navštevovať materskú školu v Ústredí ako aj v elokovanom pracovisku Horný Kelčov.

V prípade, že by z akýchkoľvek dôvodov musel byť obmedzený rozsah prezenčného vzdelávania, prednostne budeme zabezpečovať prezenčnú formu dochádzky pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre alebo musia pracovať prezenčne.

Pri nástupe do školy / škôlky je potrebné:

  • predložiť podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu potvrdenie negatívneho testu aspoň jedného zákonného zástupcu, ktoré nesmie byť staršie ako 7 dní, respektíve potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace,
  • čestné vyhlásenie, že zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti,
  • Žiak / dieťa používa ochranné rúško a dezinfekciu rúk podľa pokynov (2. rúško a hygienické vreckovky má v taške pre prípad potreby),

Veríme, že epidemiologická situácia v našej obci sa výrazne nezhorší a aj naďalej sa počet pozitívne testovaných obyvateľov udrží na nízkych číslach a pre deti a žiakov bude dochádzka do školy / škôlky bezpečná. Naďalej budú dodržiavané prísne hygienicko - epidemiologické opatrenia a častá frekvencia dezinfekcie povrchov v školských priestoroch a po vyučovaní aj vzduchu germicídnymi žiaričmi.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo