TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb hody2020 006I keď obec Vysoká nad Kysucou ústupom tzv. prvej vlny ochorenia predsa len pripravovala oklieštený či „skromnejší“ variant tohtoročných Matúšovských hodových slávností, nástupom „druhej vlny“ ochorenia COVID-19 a nárastom počtu nakazených, s čím súvisí i postupné prijímanie prísnejších preventívnych opatrení, ktorých cieľom je zamedziť resp. znížiť riziko zhromažďovania sa, bolo hlavným dôvodom prečo bola organizácia Matúšovských hodových slávností v našej obci, v tomto kalendárnom roku, definitívne zrušená.

Patrocínium farského kostola sv. Matúša sme si preto v nedeľu 20. septembra 2020 pripomenuli slávením „hodovej“ sv. omše, samozrejme za dodržania stanovených protiepidemiologických opatrení. Slávnostný sprievod, ktorý každoročne smeroval od obecného úradu do kostola sv. Matúša bol v tomto kalendárnom roku zrušený a členovia oboch DHZ, poľovného združenia Vysoká, folklórnych zoskupení a všetci veriaci sa zišli už priamo v kostole. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. ThDr. Jozef Šelinga PhD., riaditeľ diecézneho katechetického úradu Žilinskej diecézy.

Hlavnou nosnou témou sv. omše bola – vďačnosť. Po jej ukončení teda nenasledoval žiaden kultúrny program a hody sme tak prežili v kruhu svojich najbližších. Ostáva nám dúfať, že situácia ohľadom pandémie ochorenia COVID-19 sa zlepší a neuskutočnené Matúšovské hodové slávnosti nám vynahradia plánované Adventné trhy ...

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo