Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Z dôvodu skvalitnenia telefónneho spojenia na miestny Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou ale predovšetkým z dôvodu ekonomickej  úspornosti, bola v týchto dňoch na obecný úrad inštalovaná  nová telefónna ústredňa a došlo k zmene telefónnych čísiel.

Jej inštaláciou sa znížil počet ISDN staníc z pôvodných dvoch na súčasnú jednu prípojku. Zmenou technického nastavenia ISDN pripojenia došlo i k navýšeniu počtu telefónnych čísiel. I napriek tomu, že išlo o existujúcu ISDN-ku, predsa muselo dôjsť k zmene telefónnych čísiel . Naďalej však v platnosti ostalo hlavné telefónne číslo 4361101. Ostatné telefónne čísla na jednotlivé úseku Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou si môžete pozrieť na tejto webovej stránke prípadne si ich stiahnite TU.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo