TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb odpad oktober 03Obec Vysoká nad Kysucou realizovala jesenný zber objemného a nadrozmerného odpadu. V piatok dňa 27. 9. 2019 boli v obci pristavené 3 veľkoobjemové kontajnery (VOK), ktoré slúži občanom pre „víkendovú“ očistu domácnosti. Veľkoobjemové kontajnery boli poskytnuté bezplatne od TKO Semeteš n.o. Následne podľa naplnenosti boli kontajnery vyvážané na skládku odpadov.

V dôsledku realizácie objemných zberov odpadov aj v iných obciach, ktoré sú členmi Združenia TKO Semeteš, naša obce odstúpila 1 VOK v prospech obce Olešná. V dôsledku toho sa od pondelka zbieral odpad do 2 kontajnerov. Zber objemného odpadu bol realizovaný v dňoch od 30. 9. 2019 do 3. 10. 2019 a zozbieralo sa celkom 24,96 ton objemného odpadu!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že TKO Semeteš pri pravidelnom zbere plastov nezbiera „tvrdé plasty“, boli tieto plasty zbierané a triedené v rámci zberu objemného odpadu. Po ich vytriedení pracovníkmi obce boli odvezené na TKO Semeteš na ďalšie spracovanie - expedíciu. Tvrdého plastu sa zozbierala cca 1 tona.

Druhým realizovaným zberom (po zbere objemného odpadu) bol zber elektronického odpadu a nebezpečného odpadu. Ten bol realizovaný v dňoch od 14. 10. 2019 do 16. 10. 2019. V rámci zberu sa celkom zozbieralo 2471 kg čiernej techniky a 4280 kg bielej techniky čo spolu predstavovalo 6751 kg!!!

Posledným zberom, respektíve bártrovým obchodom, bol zber papiera formou výmeny za hygienické produkty podľa ponuky. Výmena sa konala v piatok dňa 25. 10. 2019 a vymenilo sa 2011 kg papiera.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo