Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

V sekcii Naše školy - ZŠ E. A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov sme pre Vás umiestnili Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy E.A.Cernana vo Vysokej nad Kysucou za školský rok 2006/2007 a taktiež Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Horný Kelčov za školský rok 2006/2007.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada