TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb pristresok dom nadejeHK2017 043Dom nádeje, ktorý sa nachádza pri pohrebisku vo Vyšnom Kelčove, bol už od svojho zámeru a i samotnej realizácie, koncipovaný len pre príležitostné pohrebné obrady či dočasné uloženie telesných pozostatkov zosnulých.

Zmenou spôsobu priebehu kresťanských pohrebov, kedy sa v kostole Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove slúži za zosnulého svätá omša a telo zostáva v Dome nádeje prípadne v Dome nádeje prebieha celý obrad, nastolilo problém, ktorý súvisel s využiteľným priestorom Domu nádeje. Ten sa ukázal ako nedostatočný a pohrebné obrady sa preto uskutočňovali priamo na ploche pred Domom nádeje, samozrejme bez ohľadu na aktuálne počasie.

V roku 2011 preto nechala obec Vysoká nad Kysucou vypracovať projektovú štúdiu výstavby prístrešku pred Domom nádeje vo Vyšnom Kelčove, ktorej autorom bola spoločnosť Riverstone. S projektom sa obec uchádzala o získanie štátnej dotácie z Úradu vlády SR. Projekt bol však posúdený ako neúspešný.

I keď sa na uvedený zámer každoročne snažila obec Vysoká nad Kysucou vyčleniť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, predsa len výstavba prístrešku musela ustupovať potrebám predovšetkým prevádzke základnej školy vo Vyšnom Kelčove.

Po technickom prepracovaní projektu Ing. Radoslavom Hetflajšom sa dlhoročný zámer začal definitívne napĺňať 21. augusta 2017. V tento deň začali zamestnanci obce Vysoká nad Kysucou s výstavbou plochy, ktorá mala byť následne prekrytá plánovaným prístreškom. V nasledujúcich dňoch sa začalo s intenzívnymi prácami – výkop základov, výkop a betonáž nosných pätiek, zrovnávanie terénu, uloženie odvodňovacieho potrubia, asanácia brehu potoka, prekládka veľkoobjemového kontajnera a vytvorenie nového estetického kontajnerového státia za budovou COOP Jednota vo Vyšnom Kelčove, osadenie obrubníkov a vytvorenie novej prístupovej komunikácie, dovoz a zhutnenie kameniva a v konečnom dôsledku pokládka dlažby. Práce, ktoré sťažovalo veľmi nepriaznivé a daždivé počasie, boli definitívne dokončené 4. októbra 2017.

Súbežne s prácami začala obec Vysoká nad Kysucou s realizáciou verejného obstarávania na dodávku diela „Prístavba prístrešku a úprava domu nádeje Vyšný Kelčov“. Úspešným uchádzačom sa stala firma Ekodrevstav, Radovan Frollo, 023 55 Vysoká nad Kysucou 1322, ktorá za kompletnú realizáciu diela vrátane povrchovej a impregnačnej úpravy dreva, stavbu, dodávku a montáž strešnej krytiny a dažďových zvodov ponúkla najnižšiu cenu 5 793,10 EUR.

Nepriazeň počasia však opätovne posunula i plánovaný začiatok výstavby samotného prístrešku. So stavebnými prácami sa začalo 24. novembra 2017 a dielo bolo prevzaté dňa 13. decembra 2017. Ukončením prác sa tak zároveň zavŕšila niekoľko ročná snaha samosprávy o realizáciu výstavby prístrešku pred Dom nádeje vo Vyšnom Kelčove. Kiežby smútočných obradov, ktoré sa budú pod ním konať bolo čo najmenej a slúžil by iba ako dočasný prístrešok návštevníkom cintorína v prípade náhleho dažďa ...

Nech to už bude akokoľvek veľké poďakovanie na tomto mieste patrí Urbariálnej obci Makov Vysoká a jej predsedovi Dpt. Jozefovi Vavricovi za umožnenie nákupu potrebnej drevnej hmoty, spoločnosti TRIOPA s.r.o. pánovi Milanovi Pavlíkovi za narezanie dreva a sponzorskú pomoc v podobe chýbajúceho dreva a venovanie dubového reziva na nový kríž, ktorý je súčasťou stavby, poslancom obecného zastupiteľstva, spoločnosti EKODREVSTAV s r.o. za profesionálnu realizáciu a samozrejme všetkým zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou, bez ktorých práce, iniciatívy a odborných rád by sa dielo nepodarilo zrealizovať do dnešnej konečnej podoby. Vďaka spojeniu úsilia všetkých menovaných sa opäť podarila zrealizovať krásna a užitočná vec ...

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo