Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb mikulas2016 016Sviatok sv. Mikuláša je vnímaný ako predzvesť blížiacich sa Vianoc. Ktoré z detí by sa na predvečer sviatku sv. Mikuláša netešilo. Veď krásny a sladký darček poteší každého ... Tak ako po minulé roky, Mikuláš v pondelok 5. decembra 2016 neobišiel ani deti vo Vysokej nad Kysucou. Tento rok však deti neočakávali Mikuláša vo vnútri kultúrneho domu, ale priamo pri pódiu na námestí.

Osvetlené námestie bolo rozžiarené i prírodným ohňom a deti sa mohli zohriať i vďaka pripravenému čaju, veď prvé hlúčiky netrpezlivcov sa začali tvoriť už okolo 16:00 hodine. Po privítaní detí a ich rodičov starostom obce Mgr. Anton Varechom o 17:00 hod. vystúpili v pripravenom kultúrnom programe, najskôr deti z materskej školy a po nich nasledovali žiaco zo ZŠ E. A. Cernana. Vďaka detským básňam, piesňam a tancu bolo čakanie na Mikuláša omnoho príjemnejšie a slávnostnejšie. Ten najočakávanejší hosť prišiel na koči a za zvuku rolničiek, niekoľko minút po 17:00 hodine. Spoločne s Mikulášom prišiel anjel a jedno čertisko, čo samozrejme potešilo tých najväčších lapajov. Avšak ako Mikuláš vystúpil na pódium, čertisko zatrúbilo na svoju neposlušnú trúbku, ktorá mu fungovala len tak-tak a zrazu sa k pódiu zbehli ďalší štyria hrôzostrašní čerti a to už dostali strach aj tí najodvážnejší a veru zľakli sa i mnohí dospelí ...

Vďaka detskej nebojácnosti a tomu, že celý rok boli poslušné a dobré nemali čertiská veľa roboty. Zato Mikuláš s anjelom áno. Potešili svojimi darčekmi až 310 detí. Mikulášovi a anjelovi deti poďakovali a sľúbili, že celý rok budú opäť dobré a budú sa tešiť na zimný čas, aby sa mohli znova s nimi stretnúť.

Keď sa kôš s darčekmi úplne vyprázdnil Mikuláš, spoločne so všetkými deťmi, prešiel k vianočnému stromčeku, ktorý svojou čarovnou palicou po prvý krát.

Poďakovanie za zorganizovanie podjatia patrí všetkým pracovníkom obce, dobrovoľníkom, pánovi Jozefovi Šurlákovi, pedagógom za prípravu mikulášskeho programu, no a samozrejme Mikulášovi, anjelovi a čertom ...

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo