TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb kaplnka lazy2016 007Mesiac október je určený na uctievanie si Panny Márie ružencovými pobožnosťami a to okrem kostola i na odľahlých miestach určených na tento účel.

Tak tomu bolo i v nedeľu 2. októbra 2016 vo Vysokej nad Kysucou v miestnej časti Vrchrieka - Lazy pri kaplnke Panny Márie Lurdskej, kde sa zhromaždili bývalí obyvatelia miestnej časti Vrchrieka, rodáci a ich potomkovia, ako aj ostatní pútnici z okolitých miest a obcí.

Pobožnosť viedol pán farár Mgr. Juraj Bunčiak, ktorému asistoval spevácky zbor nádhernými mariánskymi  piesňami, ku ktorému sa pridali i ostatní veriaci. Atmosféra pobožnosti bola veľmi dojímavá a zanechala v nás hlboký dojem.

Šikovné gazdinky napiekli množstvo chutných koláčikov, ktoré chutili ako „od maminky“. Zahanbiť sa nedali ani muži, ktorí pripravili občerstvenie a uvarili vynikajúci guláš. A tak sa nasýtila nielen duša, ale i telo ...

Veríme, že ružencová pobožnosť sa stane pre obyvateľov obce tradičnou   a zároveň bude i miestom  spoločných  stretnutí osadníkov  ich rodín ako i ostatných pútnikov.

Poďakovanie patrí pánu Bohu za dobré počasie, pánovi farárovi, speváckemu zboru, gazdinkám a kuchárom ako aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tejto nádhernej udalosti a všetkým, ktorí prijali pozvanie a prišli sa hromadne pomodliť.

Všetkým patrí veľké Pán Boh zaplať.

 

Vďační rodáci

 

Foto: Viliam Nevidzan

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo