Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb mulcovac 01Jednou zo zákonných povinností obce je i starostlivosť o vlastné životné prostredie. Je preto povinnosťou obce vyvíjať maximálnu možnú snahu o čo najčistejšie prostredie obce, do ktorého spadá i starostlivosť o verejné priestranstvá a údržbu zelene. Okrem kosenia pohrebísk, námestia, ihriska a ďalších plôch sem patrí i kosenie krajníc pri miestnych komunikáciách, kde to priestorové podmienky umožňujú.

 

Pri rozsiahlosti katastra našej obce však nie je možné tieto úlohy zabezpečovať bez adekvátnej technickej výpomoci i personálneho zázemia. Doposiaľ sa obec snažila túto úlohu plniť pomocou starej dvojbubnovej kosačky nesenej za traktorom. Jej robustnosť a funkcionalita sú však určené na kosenie voľných plôch.

Z dôvodu ekonomického a efektívneho využívania traktora Valtra obec dňa 24. 07. 2016 zrealizovala nákup mulčovača TCL 160. Ide o technické zariadenie, ktoré je umiestnené za traktorom a svojou modernou konštrukciou dokáže plnohodnotne využiť technické danosti, ktoré traktor Valtra ponúka. Zariadenie sa dokáže samostatne vysunúť mimo osi traktora a je schopné mulčovať plochy do 65°pod horizont miestnej komunikácie (teda i priekopy) a až 90° vertikálne čo je možné využiť na mulčovanie krovín zasahujúcich do telesa miestnej komunikácie.

Zariadenie bolo po prvý krát v „ostrej“ prevádzke v dňoch od 27. 06. 2016, kedy obec realizovala mulčovanie pozdĺž miestnych komunikácií.

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo