TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb ekoprojekt soliky2016 06V sobotu 23. apríla 2016 sa chatári z miestnej časti Semeteš - Solíky zúčastnili enviromentálnej aktivity „Ekoprojekt“ zastrešujúca občianskym združením Mea Patria za účelom vypratania nelegálnej skládky v lese v lokalite Semeteš spadajúcej pod kataster obce Vysoká nad Kysucou. Obec po vzájomnej komunikácii nám zabezpečila vlečku, ba dokonca ju umiestnila podľa našich predstáv, v ťažšie prístupnom mieste, za čo sme im vďační, keďže nám tým ušetrila čas i námahu.

 

Počasie sobotňajšieho rána bolo k nám pomerne žičlivé, okolo pol deviatej sme sa pustili do práce a už o hodinu boli najväčšie kusy odpadu v odpadovej vlečke. Po krátkej prestávke sme vytiahli náradie a začali sme s odstraňovaním jednotlivých návozov odpadu. Táto činnosť bola jednoznačne zdĺhavejšia vzhľadom k všadeprítomnému sklu, ktoré sme museli preberať Rozsah skládky odpadu bol predsa len väčší, než sa predpokladalo, takže poslednú vrstvu, ktorá bola už takpovediac v rozklade sme pretriedili, zasypali vrstvou lesnej zeminy a následne splanírovali. V poobedňajších hodinách prišiel na pomoc ďalší manželský pár, ktorý sa pripojil k čisteniu okolia čiernej skládky, kde sme napokon našli ďalšiu, z ktorej sme odstránili aspoň všetky predmety pretŕčajúce nad zemský povrch, ohrozujúce lesnú zver i zdravie ľudí. Akcia bola ukončená o 14tej hodine, kapacita vlečky určenej na odpad bola plne využitá a po našej práci ostali viditeľné výsledky. Ukončenie sa nieslo i napriek únave zúčastnených dobrovoľníkov v skvelej atmosfére a zavŕšili sme ho zaslúženým relaxom a opekačkou. Moje poďakovanie patrí organizátorom Ekoprojektu u Solíkov O.Z. Mea Patria, ktorí zároveň zabezpečili rukavice, odpadové vrecia a občerstvenie, všetkým zúčastneným aktivistom, starostovi obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antonovi Varechovi a nášmu koordinátorovi v obci Ing Jánovi Liskovi za pozitívny prístup k celej akcii, pristaveniu vlečky určenej na odpad ako aj vyvezenie daného odpadu o hmotnosti 900kg (!!!) na priliehajúce smetisko komunálneho odpadu, kde obec musela uhradiť jeho uskladnenie. V závere by som mal ešte spomenúť, že našim sklamaním bolo zistenie, že podľa obsahu skládky sa dá preukázateľne vyhlásiť, že skládka bola vytvorená opakovaným vyvážaním odpadu z okolitých rodinných domov, čo núti k istému zamysleniu sa nad takým konaním.

S vďakou Pavol Lazar, kontaktná osoba za O.Z. Mea Patria v rámci Ekoprojektu u Solíkov.

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo