Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb cesta dibalka 14Dňa 12. 6. 2015 sa začali opravné práce na lesnej ceste do Dibalky. Cesta vplyvom času a jej používaním (prechádzania nákladnými vozidlami na odvoz drevnej hmoty) došlo k úpadku cestného telesa a rizikovému prejazdu osobných vozidiel i s vyšším podvozkom. Po vzájomnom stretnutí Milana Pavlíka z Vyšného Kelčova so starostom obce Mgr. Antonom Varechom došlo k vzájomnej spolupráci na oprave cesty.

Prvotné práce začali výkopom odvodňovacej priekopy vzdialenej 1 m od cesty, navozením kameňov na kraj cesty a vysypaním štrkodrvou. Vysypanie vyrovnávacím materiálom sa uskutočnilo čiastočne po celej dĺžke cesty až po „točňu“.

Druhou etapou bolo odvodnenie cesty formou odrážok. Do lesnej cesty sa usadilo 7 odrážok, z toho 4 kovového profilu do betónu. Jedna drevená odrážka bola usadená na primárnej ceste a 2 drevené odrážky na bočných cestách. Práce zrealizovali zamestnanci prijatí v zmysle § 54 a pracovníci „VPP“, ktorým to vyplýva z povinnosti odpracovať 32 hod./mesačne.

Tretia etapa opravy cesty započala po vzájomnej dohode starostu obce s vedúcim lesnej správy Lesy SR, š.p. o poskytnutí 2 nákladných vozidiel kameniva. Táto hmota bola dňa 3. 12. 2015 postupne rozvážaná do najväčších nerovností cestného telesa. Vo všeobecnosti je cesta odvodnená a vyrovnaná, avšak stále je tu priestor na zlepšenie kvality cestného telesa ...

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo