Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb schodza uomv2015 01Dňa 11. 12. 2015 sa konala v Urbariálnej obci Makov - Vysoká nad Kysucou koncoročná schôdza členov výboru a dozornej rady. Predseda pozemkového spoločenstva Dpt. Jozef Vavrica v programe oboznámil prítomných s celkovou ťažbou drevnej hmoty, predbežnými výsledkami výnosov a nákladov pre rok 2015, ďalej boli členovia oboznámení s čerpaním z rezervného fondu a to nasledovne: dodávka sadeníc, prerezávka a prevádzanie ochrany proti ohryzu po jednotlivých porastoch.

Členovia dozornej rady informovali prítomných s prevedenou predbežnou kontrolou účtovných dokladov za obdobie 1.- 10.2015 a taktiež bola prevedená kontrola v lesných porastoch. V závere schôdze predseda Dpt. Jozef Vavrica a podpredseda výboru Pavlík Martin poďakovali všetkým zúčastneným členom výboru a dozornej rady za príkladnú spoluprácu počas celého roka pri riešení problémov týkajúcich sa pozemkového spoločenstva.

 

Text: Dpt. Vavrica Jozef, štatutárny zástupca - predseda

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada