TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb obj odpad oktober2015 02Obec v závere „úžitkového“ jesenného obdobia zrealizovala zber odpadov v obci. Jednalo sa o zbery odpadov ako:

• Objemný nadrozmerný odpad – vyhlásený v zmysle zákona č.79/2015

• Elektroodpad a nebezpečený odpad – vyhlásený

• Zber pneumatík – nevyhlásený

• Zber a výmena papiera - vyhlásený

• Zber odpadov okolo štátnych komunikácií - interná činnosť obecného úradu

 

Zber objemného odpadu prebiehal od 9. 10. 2015, kedy bol na stanici ŽSR pristavený veľkokapacitný kontajner (cca 25m³) do piatku 16. 10. 2015. Obec spravidla vykonáva zber v prvé 3 pracovné dni v týždni, no zo skúsenosti sa zbiera odpad ešte i vo štvrtok a piatok. Podľa váhovej evidencie sa zozbieralo cca 27,38 ton odpadu. V rámci objemného odpadu, ako býva zvykom u občanov sa „zbaviť všetkého naraz“ sa zozbieralo i 2,02 ton pneumatík. Samozrejmosťou boli vyložené i elektrospotrebiče ...

 

 

Ako druhý bol „na programe“ zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Ten sa realizoval následne týždeň po objemnom odpade a to v dňoch od 19. 10. 2015 do 21. 10. 2015. Zozbieralo sa 3,622 ton bielej techniky a 2,215 ton čiernej techniky. SPOLU teda 5,837 ton elektroodpadu, čo je v rámci porovnania s obdobím 7. 11. 2014 (2,584 ton) nárast o takmer o 126%.

 

 

V poslednom týždni mesiaca október obec uskutočnila zber odpadov okolo štátnych komunikácií v smere Varechovský potok – Nižný Koniec a Vyšný Kelčov - Rieka – Nižný Kelčov a Semeteš. Zozbieralo sa cca 11 veľkých 110 litrových vriec s odhadom cca 80 kg. Tieto odpady predstavujú voľne ponechané plastové fľaše, obaly z cigariet, fľaše od alkoholu a pod.

 

 

Ako posledný naplánovaný sa uskutočnil zber a výmena starého papiera a to dňa 30. 10. 2015. Na vopred stanovených miestach a dohodnutom čase mohli občania odovzdať papier a získať tak protihodnotu podľa vlastného výberu. V tento deň sa zozbieralo dovedna 2 220 kg papiera.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo