TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb orientacna tabulaHK 01 Obec Vysoká nad Kysucou vykonáva správu na dvoch pohrebiskách a to na pohrebisku v Ústredí a vo Vyšnom Kelčove. V snahe sprehľadniť pozostalým orientáciu na oboch pohrebiskách, bola po predchádzajúcom zmapovaní, osadená v minulom kalendárnom roku pri pohrebisku v Ústredí orientačná tabuľa s mapou pohrebiska.

V tomto kandárnom roku prišlo takpovediac na radu pohrebisko vo Vyšnom Kelčove. Mapovanie a zameranie pohrebiska prebehlo zhotoviteľom v mesiaci September. Po fyzickom zakreslení nasledovala „mravenčia“ práca identifikácie hrobových miest podľa už existujúceho informačného systému. Výsledkom je plnofarebná mapa pohrebiska vo Vyšnom Kelčove spoločne s číslami hrobových miest a menami zosnulých, ktorú zamestnanci obce osadili v piatok 30. októbra 2015. Okrem údajov o hrobových miestach v nej nájdete informácie kde sa dá na pohrebisku zapožičať náradie, či kde sú vodné zdroje. Informačná vytrína je umiestnená pri vstupe na pohrebisko vo Vyšnom Kelčove na stene Domu nádeje. Údaje na orientačnej mape sú editovateľné čo znamená, že v prípade akejkoľvek nezrovnalosti je možné chybu odstrániť či údaje doplniť.

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo