TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb sikovne deti2015 04Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pozval  4. júna 2015 starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha do sály kultúrneho domu talentované a šikovné deti zo Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, ktoré uspeli v rôznych okresných, krajských a regionálnych súťažiach.

Účasť 59 detí bola dôkazom toho, že patria medzi súťaživé a šikovné deti, ktoré popri svojich školských povinnostiach obetujú svoj voľný čas reprezentácii nielen seba, ale predovšetkým školy a v konečnom dôsledku i obce Vysoká nad Kysucou. Deti v tento deň neprišli súťažiť, merať si svoje vedomosti, zručnosti a svoju šikovnosť s ostatnými. Prišli, aby si vychutnali pocit odmeny za svoje úspechy.

Starosta obce každému osobne poďakoval za šírenie dobrého mena nielen ich školám, ale i obci samotnej, poprial im veľa húževnatosti, vytrvalosti, usilovnosti, energie, aby sa pod vedením svojich učiteľov i naďalej zúčastňovali súťaží v rôznych oblastiach, ktoré sú im ponúkané. Vyslovil aj želanie, aby o rok mohol privítať na takomto stretnutí nielen ich, ale i ich kamarátov a kamarátky.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo