TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Jednou z najdôležitejších informácii, ktorá zaujíma človeka už od nepamäti je – aké bude počasie a jej jedno či myslíme v horizonte niekoľkých hodín, dní či mesiacov.
Počasie je dané stavom všetkých atmosférických javov pozorovaných na určitom mieste a v určitom krátkom časovom úseku alebo okamihu. Tento stav sa opisuje súborom hodnôt meteorologických prvkov, ktoré boli namerané meteorologickými prístrojmi alebo zistené pozorovateľom.
thumb zima marec2015 01Jednou z najdôležitejších informácii, ktorá zaujíma človeka už od nepamäti je – aké bude počasie a jej jedno či myslíme v horizonte niekoľkých hodín, dní či mesiacov.Počasie je dané stavom všetkých atmosférických javov pozorovaných na určitom mieste a v určitom krátkom časovom úseku alebo okamihu. Tento stav sa opisuje súborom hodnôt meteorologických prvkov, ktoré boli namerané meteorologickými prístrojmi alebo zistené pozorovateľom.

Počasie je na rozdiel od podnebia stavom atmosféry na určitom mieste a v určitom (krátkom) čase, zatiaľ čo podnebie popisuje dlhodobý stav počasia na určitom mieste. Počasie sa zvyčajne chápe ako stav troposféry, pretože tá je človeku najbližšie a bezprostredne ho obklopuje.
Hlavným činiteľom zmien počasia na Zemi je Slnko a pohyby Zeme. 
I keď sa predpovedi počasia v dnešnej dobe venuje veľká pozornosť a vďaka používaným technickým zariadeniam ho vieme pomerne presne predpovedať, predsa nás len jeho “vrtochy” dokážu prekvapiť. Po miernej tohtoročnej zime sa mnohí z nás už radovali z prvých jarných dní, ktoré vďaka príjemným teplotám prišli skôr ako samotný prvý jarný deň. Po jeho príchode však naše územie na niekoľko dní zasiahla tlaková níž a okrem dažďa a nízkych teplôt nám v utorok 31. marca 2015 priniesla i sneh! I keď ho spadlo iba niekoľko centimetrov, jeho extrémne mokrá konzistencia v kombinácii so silným vetrom mali za následok i vznik život ohrozujúcich situácií.
V ústredí obce v lokalite “Vysoký breh” došlo k vyvráteniu stromu do kaľajiska železničnej trate, ktorý potom zachytil prechádzajúci vlak, čo malo za následok prerušenie vlakových spojov. 
Vyvrátené stromy zavalili i chodník vedúci od zdravotného strediska smerom k základanej škole popri rieke Kysuca v ústredí obce. Chodník je intenzívne využívaný práve žiakmi základanej školy a iba šťastím po ňom nik neprechádzal! O jeho opätovné sprístupnenie sa postarali zamestnanci obce, ktorí ihneď po zistení situácie začali s jeho prerezávaním a vyčistením.
Najväčšie komplikácie však nečakaná snehová nádielka spôsobila vodičom, ktorí už vymienili zimné pneumatiky za letné. Kvôli skríženým automobilom tak musel byť uzavretý i prechod cez Semeteš.
Všetko teda nasvedčuje tomu, že tohtoročné Veľkonočné sviatky nebudú mať s označením “sviatky jari” nič spoločné, ale nechajme sa prekvapiť - veď ide o počasie …
  
Pre zaujímavosť niekoľko extrémov súvisiacich s počasím:
Najnižšia teplota bola zaznamenaná na výskumnej stanici Vostok v Antarktíde, kde 21. júla 1983 namerali -89,2 °C. Najvyššia teplota bola zaznamenaná vo Furnace Creek Ranch (v tej dobe Greenland Ranch) v kalifornskom Death Valley v USA, kde dňa 10. júla 1913 namerali 56,7 °C. V minulosti dlhú dobu tento titul patril líbyjskej El 'Azizii, kde 13. septembra 1922 teplota údajne dosiahla 57,8 °C, tento rekord však bol medzinárodnou expertnou komisiou vyvrátený. Najsuchším miestom na Zemi je Arica v Chile, kde takmer vôbec neprší.
Zdroj: Wikipédia

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo