Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zatmenia Slnka a Mesiaca patria k nápadným, ale pomerne zriedkavým úkazom. Zatmenia súvisia s pohybom Mesiaca okolo Zeme. Nastávajú vtedy, keď jedno z rtýchto telies vojde z časti, alebo celkom do tieňa druhého telesa.
Ak by sa Slnko, Zem a mesiac pohybovali v jednej rovine, zatmenie Slnka by nastávalo pri každom nove  a zatmenie Mesiaca pri každom splne.
thumb_zatmenie_slnka2015_05Zatmenia Slnka a Mesiaca patria k nápadným, ale pomerne zriedkavým úkazom. Zatmenia súvisia s pohybom Mesiaca okolo Zeme. Nastávajú vtedy, keď jedno z rtýchto telies vojde z časti, alebo celkom do tieňa druhého telesa.

Ak by sa Slnko, Zem a mesiac pohybovali v jednej rovine, zatmenie Slnka by nastávalo pri každom nove  a zatmenie Mesiaca pri každom splne.

Mesiac sa však nepohybuje v rovine dráhy Zeme, ale v rovine k nej sklonenej pod uhlom 5,2°. A tak zatmenie nastane iba vtedy, keď je Mesiac v nove, alebo splne a súčasne aj v rovine dráhy Zeme, alebo aspoň blízko nej.

Slnečné zatmenia sa opakujú v intervale 18 rokov a 10 dní. Názov tohto intervalu Saros pochádza od Chaldejcov a zachoval sa podnes. Počas Sarosa sa vystrieda do 45 slnečných zatmení. Z nich asi polovica je úplných, alebo prstencových. V jednom roku môže byť maximálne 5 a minimálne 2 zatmenia Slnka. V priemere nastávajú 2 úplné zatmenia počas troch rokov. Pretože  pás totality je veľmi úzky, pripadne jedno zatmenie Slnka na určité miesto Zeme v priemere raz za 200 rokov. V strednej Európe bolo posledné zatmenie Slnka v r. 1999 (zo Slovenska 8.7.1842) a ďalšie nastane až 7.10.2135.

Text a foto: Anton Opial

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo