TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_zateplenie_ZS_pohlady27V kalendárnom roku 2014 školstvo v našej obci prešlo takpovediac historskými zmenami. Tou podstatnou zmenou týkajúcou sa samotnej organizácie školstva bolo, v rámci konsolidácie verejných financií, zlúčenie školských zariadení v obci pod jedno riaditeľstvo a vznikol tak nový školský subjekt Základná škola s materskou školou E. A. Cernana.

Funkčnou zmenou opäť prešla budova základnej školy v ústredí obce. Samospráva opäť pokračovala v cieli, ktorý si stanovila v roku 2011 a to dokončiť odstránenie havarijného stavu vtedy ešte budovy ZŠ E. A. Cernana. V kalendárnych rokoch 2011 a 2012 bola na budove školy vybudovaná nová sedlová strecha a následne v roku 2013 i vymenené okná.
Na začiatku kalendárneho roka 2014 sa žiaci a pracovníci mohli tešiť so zavŕšenia dalšej časti rekonštrukcie budovy a to zo zrekonštruovaných sociálnych zariadení na II. nadzemnom podlaží.
Práce na nich ukončila stavebná spoločnosť B&B spol. s.r.o., Korňa dňa 22. 01. 2014 a obec Vysoká nad Kysucou po ich prevzatí dňa 28. 1. 2014 a dala priestory do užívania ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou.
Cieľom samosprávy bolo však vyvinúť maximálnu možnú snahu a s finančnou pomocou Ministerstva školstva SR práce na odstránení havarijného stavu budovy v kalendárnom roku 2014 dokončiť.
Na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej  situácie ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou – rekonštrukcia sociálnych zariadení a zateplenie budovy, Okresný úrad Žilina, odbor školstva,  oznámil listom č. 14/00137-21 zo dňa 23.04.2014, obci Vysoká nad Kysucou,  že jej žiadosť bola čiastočne akceptovaná a obci bola Ministerstvom školstva SR pridelená dotácia  vo výške 95.000,00 €:
- Rekonštrukcia obvodového plášťa -  80.000,0 €
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení – 15.000, €
Stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou – I. nadzemné podlažie – chlapci,  v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie začala na základe výberového konania stavebná spoločnosť B&B spol. s.r.o., Korňa dňa 7. 7. 2014 a zrekonštruované sociálne zariadenia I. nadzemné podlažie – chlapci boli do užívania odovzdané dňa 05. 08. 2014.
V mesiaci Júl 2014 boli zároveň začaté „najviditeľnejšie“ práce na zateplení vonkajšej fasády budovy.
Rekonštrukcia obvodového plášťa – zatepľovanie bolo realizované na základe uzavretej zmluvy č. 07/08/2011 uzavretej medzi obcou Vysoká nad Kysucou  a vybraným dodávateľom -  spoločnosťou B&B spol. s.r.o., Korňa zo dňa 31. 08. 2011 a jej dodatku  č. 6  zo dňa 10. 06. 2014.
I napriek spracovanej projektovej dokumentácii bolo nutné zo strany obce a dodávateľa riešiť množstvo detailov, konštrukčných úprav ale i prác, ktoré sa obec rozhodla vo fáze rozpracovanosti diela riešiť navyše, aby nebolo v budúcnosti nutné sa z akýchkoľvek dôvodov k vonkajšej fasáde „vracať“.
Finančné náklady za zateplenie budovy základnej školy v ústredí obce Vysoká nad Kysucou vrátane všetkých dodatočých prác predstavovali sumu 128 281,99 EUR. Práce boli realizované z finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výsku a športu SR a z vlastných finančných zdrojov obce. I vďaka nadčasovému grafickému riešeniu vzhľadu vonkajšej fasády budovy školy, ktorého autorom je Kreatívny dom Riverstone a kvalitne odvedeným prácam ako dodávateľskej spoločnosti tak ostatných spolupracujúcich firiem, obec Vysoká nad Kysucou získala ďalšiu dominantu a žiaci i pedagógovia nový priestor na prácu, na ktorý môžu byť právom hrdí.
Aj napriek zrealizovaným prácam však ostáva čo najskôr zrekonštruovať posledné sociálne zariadenia na I. nadzemnom podlaží a odstrániť havarijný stav podlahových krytín. Tou najväčšou výzvou však ostáva dotiahnuť pripravovanú výstavbu telocvične v najbližších rokoch do podoby reálne zhotoveného diela.
Funkčnou zmenou opäť prešla budova základnej školy v ústredí obce. Samospráva opäť pokračovala v cieli, ktorý si stanovila v roku 2011 a to dokončiť odstránenie havarijného stavu vtedy ešte budovy ZŠ E. A. Cernana. V kalendárnych rokoch 2011 a 2012 bola na budove školy vybudovaná nová sedlová strecha a následne v roku 2013 i vymenené okná. 
Na začiatku kalendárneho roka 2014 sa žiaci a pracovníci mohli tešiť so zavŕšenia dalšej časti rekonštrukcie budovy a to zo zrekonštruovaných sociálnych zariadení na II. nadzemnom podlaží.
Práce na nich ukončila stavebná spoločnosť B&B spol. s.r.o., Korňa dňa 22. 01. 2014 a obec Vysoká nad Kysucou po ich prevzatí dňa 28. 1. 2014 a dala priestory do užívania ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou.
Cieľom samosprávy bolo však vyvinúť maximálnu možnú snahu a s finančnou pomocou Ministerstva školstva SR práce na odstránení havarijného stavu budovy v kalendárnom roku 2014 dokončiť.
Na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej  situácie ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou – rekonštrukcia sociálnych zariadení a zateplenie budovy, Okresný úrad Žilina, odbor školstva,  oznámil listom č. 14/00137-21 zo dňa 23.04.2014, obci Vysoká nad Kysucou,  že jej žiadosť bola čiastočne akceptovaná a obci bola Ministerstvom školstva SR pridelená dotácia  vo výške 95.000,00 €:
- Rekonštrukcia obvodového plášťa -  80.000,0 € 
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení – 15.000, €
Stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou – I. nadzemné podlažie – chlapci,  v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie začala na základe výberového konania stavebná spoločnosť B&B spol. s.r.o., Korňa dňa 7. 7. 2014 a zrekonštruované sociálne zariadenia I. nadzemné podlažie – chlapci boli do užívania odovzdané dňa 05. 08. 2014.
V mesiaci Júl 2014 boli zároveň začaté „najviditeľnejšie“ práce na zateplení vonkajšej fasády budovy.
Rekonštrukcia obvodového plášťa – zatepľovanie bolo realizované na základe uzavretej zmluvy č. 07/08/2011 uzavretej medzi obcou Vysoká nad Kysucou  a vybraným dodávateľom -  spoločnosťou B&B spol. s.r.o., Korňa zo dňa 31. 08. 2011 a jej dodatku  č. 6  zo dňa 10. 06. 2014.
I napriek spracovanej projektovej dokumentácii bolo nutné zo strany obce a dodávateľa riešiť množstvo detailov, konštrukčných úprav ale i prác, ktoré sa obec rozhodla vo fáze rozpracovanosti diela riešiť navyše, aby nebolo v budúcnosti nutné sa z akýchkoľvek dôvodov k vonkajšej fasáde „vracať“.
Finančné náklady za zateplenie budovy základnej školy v ústredí obce Vysoká nad Kysucou vrátane všetkých dodatočých prác predstavovali sumu 128 281,99 EUR. Práce boli realizované z finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výsku a športu SR a z vlastných finančných zdrojov obce. I vďaka nadčasovému grafickému riešeniu vzhľadu vonkajšej fasády budovy školy, ktorého autorom je Kreatívny dom Riverstone a kvalitne odvedeným prácam ako dodávateľskej spoločnosti tak ostatných spolupracujúcich firiem, obec Vysoká nad Kysucou získala ďalšiu dominantu a žiaci i pedagógovia nový priestor na prácu, na ktorý môžu byť právom hrdí. 
Aj napriek zrealizovaným prácam však ostáva čo najskôr zrekonštruovať posledné sociálne zariadenia na I. nadzemnom podlaží a odstrániť havarijný stav podlahových krytín. Tou najväčšou výzvou však ostáva dotiahnuť pripravovanú výstavbu telocvične v najbližších rokoch do podoby reálne zhotoveného diela.
 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou – I. nadzemné podlažie – chlapci

{gallery}fotogaleria/Zakladne_skoly/Cernana/Rekonstrukcia_wc/Chlapci1{/gallery} 

Rekonštrukcia obvodového plášťa – zatepľovanie
Priebeh prác

{gallery}fotogaleria/Zakladne_skoly/Cernana/Zateplenie/Prce{/gallery} 

Dokončené dielo ...
{gallery}fotogaleria/Zakladne_skoly/Cernana/Zateplenie/Dokoncene{/gallery}  

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo