TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

V súvistlosti so vznikom nového školského zariadenia Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana ako výsledku zlúčenia všetkých školských zariadení v našej obci pod jedno riaditeľstvo, bolo nutné zvoliť novú radu školy a následne i nové vedenie školy.
Výzva na predkadanie žiadostí o zaradenie do výberového konania bola zverejnená dňa 2. septembra 2014 a žiadosti zriaďovateľ prijímal do 25. sepembra 2014 do 15:00 hod. Zriaďovateľovi bola doručená jedna žiadosť.
V súvistlosti so vznikom nového školského zariadenia Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana ako výsledku zlúčenia všetkých školských zariadení v našej obci pod jedno riaditeľstvo, bolo nutné zvoliť novú radu školy a následne i nové vedenie školy.Výzva na predkadanie žiadostí o zaradenie do výberového konania bola zverejnená dňa 2. septembra 2014 a žiadosti zriaďovateľ prijímal do 25. sepembra 2014 do 15:00 hod. Zriaďovateľovi bola doručená jedna žiadosť.

Otváranie doručenej obálky so žiadosťou sa konalo dňa 2. októbra 2014 o 14:00 hod. Následne predsedníčka rady školy pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Janka Jurčová zvolala na deň 21. októbra 2014 o 15:00 hod. Výberové konanie. Výberového konania sa zúčastnili členovia rady školy, zástupca obvodného školského úradu v sídle kraja, zástupca ŠŠI, zástupca zriaďovateľa, starosta obce a samotný uchádzač. Na základe zápisnice a uznesenia z výberového konania bol starostovi obce, predsedníčkou rady školy,  doručený dňa 27. októbra 2014 Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy. Dňa 23. 10. 2014 bol Vynúvacím dekrétom do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana s nástupom od 1. novembra 2014 vymenovaný Mgr. Alojz Žuffa.
Nový riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo výberovom konaní splnil všetky legislatívou stanovené podmienky a svojím Zámerom rozvoja ZŠ s MŠ E. A. Cernana presvedčil i všetkých členov výberovej komisie. Pán Mgr. Alojz Žuffa doposiaľ pôsobil ako stredoškolsý pedagóg na Gymnáziu v Turzovke. V jeho novej a neľahkej funkcii mu želáme, veľa úspechov a chuti do práce v prospech žiakov a školstva v našej obci.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo